23948sdkhjf

Varelevering og parkering: Det viktigste er samarbeid!

Gatene i Oslo er laget for å avvikle trafikken på en rask og smidig måte - forutsatt at trafikken går med hest og kjerre! Denne påstanden fremkommer i en brosjyre som Trafikketaten har utarbeidet sammen med næringslivsorganisasjoner, Oslo politidistrikt og Samferdselsetaten i byen. Bakgrunnen er vareleveringskampanjen som skal bedre forholdene for distributører i byens sentrum.

Problemet er kjent gjennom mange år. Hvordan skal en yrkessjåfør få levert varer i løpet av dagen uten å begå brudd på trafikkreglene og pådra seg bøter? Den som en eller annen gang har forsøkt å parkere en vare- eller lastebil i noenlunde nærhet av en forretning i Oslo sentrum, vet hvor håpløst det kan være. Privatbilister setter fra seg sine biler på alle tenkelige og utenkelige steder, og bruker de plassene som i utgangspunktet er tiltenkt varedistribusjonen. Parkering forbudt - skilt 372 - skal sørge for at det finnes plass for distribusjonsbiler for korte stopp i forbindelse med varelevering. Når sjåføren kommer til leveringsstedet, står det gjerne en privatbil på en plass der dette skiltet er satt opp. Da er valget greit, enten må han kjøre rundt til det blir ledig plass, eller så må han forsøke å parkere ulovlig, til minst mulig hinder for trafikken forøvrig. Å dra varene lange veier i sentrumsgatene er egentlig ikke et realistisk alternativ.

- Vi har hatt Vareleveringskampanjen gående i fem år, og vi har oppnådd en positiv sak, sier daglig leder Jürg Berger i Leverandørenes Utviklings- og Kompetanse Senter (LUKS) til Logistikk & ledelse.

- Før vi begynte denne kampanjen, som er et samarbeid mellom Trafikketaten, LUKS, Oslo Handelsstands Forening, Oslo Håndverks- og Industri Forening, Trafikkorpset i politiet og Samferdselsetaten, var det nærmest krig mellom yrkessjåførene og Trafikketaten. Nå er forholdet langt bedre, og vi må fortsette for å bedre forholdene ytterligere. Sjåførene må få informasjon om hva de kan gjøre vis-à-vis Trafikketaten. Vi må ta opp forhold vi mener er til hinder for en rasjonell levering av varer, og få lagt forholdene best mulig til rette, fortsetter Berger.

Tar arbeidsplassen fra sjåføren

Innenfor Ring 1 i Oslo er det minst 4.000 leveranser av varer hver eneste dag, året gjennom. Dersom privatbilister stiller bilene sine i parkering forbudt soner, mener Berger det best kan sammenlignes med at noen kommer inn på et kontor og setter seg på en plass ingen bruker i øyeblikket, for å lese sin private e-mail. Det ville de færreste finne på å gjøre, men for distribusjonssjåføren blir situasjonen like umulig, når det ikke finnes plass for bilen ved leveringsstedet.

Seksjonsleder Atle Rønning i Trafikketaten understreker at parkeringsvaktene ikke kan fravike regelverket, men at man ønsker å informere om hva sjåfører kan gjøre, hvordan og i hvilke tilfeller de kan klage over parkeringsbøter, og hvordan de skal opptre for å unngå å sette seg selv i en ubehagelig situasjon.

- Vi ønsker primært ikke å skrive ut bøter, når en sjåfør helt tydelig har gjort sitt beste for å unngå å hindre trafikken. Men vi har klare regler å forholde oss til, og derfor gjelder det å finne løsninger som fungerer på forhånd. Vi ønsker at forretningsstanden også legger til rette for levering på en riktig måte. De må i størst mulig grad gjøre avtaler om leveranser på riktige tidspunkt, unngå å bruke plasser reservert for leveranser til egne biler og har folk til stede ved varemottaket, slik at leveransen går raskest mulig.

Trafikketaten gjør sitt under kampanjen, ved at de kontrollerer steder markert for varelevering ekstra grundig i de to ukene, samtidig som de informerer både yrkessjåfører og privatbilister om hensikten med vareleveringsplasser.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094