23948sdkhjf

Foreslår kortere og lavere E6-bru over Lågen

Veiselskapet Nye Veier presenterer nå en kortere og lavere bruløsning for nye E6 over Lågen ved Lillehammer.

Det nye brukonseptet er vesentlig mindre omfattende enn det som tidligere har blitt vist fram og vil bety betydelig mindre inngrep i Lågendeltaet naturreservat og noe lengre tunnel på Trosset.

 

Den nye brua er plassert innenfor den vedtatte korridoren i planprogrammet. Det er bestemt at ny E6 skal gå i tunnel forbi Lillehammer fra Øyresvika til Trosset på vestsiden av Lågen, og krysse Lågen og Lågendeltaet naturreservat ved Våløya over til Hovemoen og Storhove.

Rettere linje over Lågen

– Nye Veier har nå, sammen med totalentreprenøren AF Gruppen og rådgiverselskapet Norconsult, funnet en ny løsning for kryssing av Lågen innenfor den vedtatte korridoren i planprogrammet. Forslaget går ut på å legge E6 i en rettere linje over Lågen og bygge en kortere og lavere bru som gir betydelig mindre inngrep i Lågendeltaet naturreservat, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

I kommunedelplanen ble det vist fram en høy og lang motorveibru plassert i bue over Våløya og Lågen. Brukonstruksjonen Nye Veier nå arbeider med blir vesentlig mindre omfattende og mindre synlig i terrenget.

Minimerer naturinngrepene

– Moderne byggemetoder gjør det mulig å bygge brua på land for så å skyve konstruksjonen ut over Lågen. Dette vil i seg selv bidra til å minimere naturinngrepene. Nå håper vi at en mindre omfattende brukonstruksjon kommer positivt ut av de analysene og vurderingene som skal gjøres for eksempel med tanke på tilpasning til landskapet, arealbruk, klimagassutslipp i byggefasen og fremtidig støysituasjon, sier Moshagen.

Endelig brukonsept for den nye E6-brua over Lågen er altså ikke valgt. Planarbeidet pågår nå og allerede denne uken skal E6 diskuteres i regionalt planforum i Innlandet.

– Å finne en god løsning for kryssingen av Lågen er nok det vi bruker aller mest tid og ressurser på nå om dagen. Vi tror bruforslaget vi nå presenterer for kommunene og offentlige myndigheter blir godt mottatt. Vi er i ferd med å finne en løsning som minimerer fotavtrykket i naturreservatet, samtidig som vi reduserer klimautslippene og naturinngrepene i byggefasen, men det gjenstår mye arbeid før vi kan komme med en endelig anbefaling, sier Moshagen.

Kortere bru vil gi lengre tunnel

– Den nye motorveitunnelen på vestsiden av Lågen blir et stort pluss for Lillehammer i form av redusert støy og redusert trafikk på det som nå blir lokalvei forbi Vingnes, Strandtorget og Busmoen. Dersom E6-brua over Lågen blir kortere og lavere, blir det enda mindre vei i dagen ved at tunnelen på Trosset må forlenges. Mindre vei i dagen gir mindre støy og mindre beslag av viktig landbruksareal, sier Moshagen.

Arbeidet mellom Moelv og Øyer godt i gang

Arbeidet med utbyggingen av 43 kilometer med ny E6 mellom Moelv og Øyer er ifølge Nye Veier godt i gang. Aller mest aktivitet er det akkurat nå på delstrekningen Roterud – Storhove, der arbeidet med reguleringsplan pågår. Delstrekningen omfatter E6 forbi Biristrand og Vingrom, tunnel gjennom Vingnes, bru over Lågen og ny E6 gjennom Hovemoen til krysset på Storhove. På delstrekningen Roterud – Storhove samarbeider Nye Veier med AF Gruppen og Norconsult om regulering av ny firefelts E6 med fartsgrense 110 km/t, basert på gjeldende kommunedelplan.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11