23948sdkhjf

– Ledere må ta eierskap til digitalisering

Rapporten Digitalt veikart 2.0 fra BNL er lansert.

– Skal vi komme videre med digitaliseringsarbeidet, må ledere både forstå hvorfor de skal digitalisere, hvordan de kan gripe det an i egen organisasjon, også må vi bli enige om hvordan vi skal digitalisere sammen, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

BNLs prosjekt Digitalt veikart 2020 ble etablert høsten 2019. Digitalt veikart 1.0 ble ferdigstilt i 2017. Det ga en tydelig beskrivelse av anbefalinger og tiltak for digitalisering i byggenæringen.

– BNL så etter hvert behovet for å videreføre arbeidet med digitalisering og gi råd til ledere i næringen, siden det er stort sett lederne i en virksomhet som setter dagsordenen, bestemmer hvilke saker som skal prioriteres, og hvilke investeringer som skal gjøres.

Tidligere toppleder i Glava, Jon Karlsen har ledet prosjektet Digitalt veikart 2.0. – Dette har vært et veldig spennende og givende prosjekt, og som bakgrunn som toppleder har jeg også kjent på utfordringene ledere står i når det gjelder digitalisering. Jeg håper at rapporten kan komme både til nytte og inspirere, sier han.

Hensikten er å skape forståelse, eierskap og forankring til hvordan ytterligere digitalisering kan gi norsk byggenæring forretningsmessige konkurransefortrinn til beste for samfunn og bedrifter i hele verdikjeden.

– I tillegg til generelle råd til bransjen og fra 19 bransjer, samt råd til byggherrer, rommer rapporten også eksempler på bruk av ny teknologi. Vi ser også hvordan vi best skal kunne digitalisere sammen gjennom å bli enige om hvilke standarder og fellesregistre vi må legge til grunn, sier han.

– VI foreslår blant annet å etablere et nasjonalt råd/gruppe med representanter fra offentlige sektor og byggenæringen som kan ta eierskapet og definere et felles rammeverk for informasjonsforvaltning i byggenæringen, avslutter Karlsen.

Opphav og kilder: BNL

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078