23948sdkhjf

Sykehus på Vestlandet prøver ut dronetransport

Med støtte fra Innovasjon Norge leder Airlift Solutions et spennende pilotprosjekt i Helse Vest.

På Vestlandet blir det fraktet over 1,6 millioner blod- og vevsprøver til og fra sykehus hvert år, i tillegg til en stor mengde legemiddel, utstyr og materiale. Et innovasjonsprosjekt skal prøve ut droner som en bedre og fremtidsrettet løsning på denne logistikken. Nå er skissen til første dronen tilpasset og klar.

 Det er Airlift Solutions som har fått støtte fra Innovasjon Norge og leder droneprosjektet. Airlift Solutions skal utvikle og pilotere løsningen sammen med helseforetakene i Helse Vest.

Løsning klar i 2022

– Vi har gått sammen med norske underleverandører, og første skisse til en ny drone for bruk i sykehusene er nå klar. Den nye dronen er tilpasset kravene til sikkerhet for luftfart og behovene til helsetjenestene, sier prosjektleder Lise Løvereide.

– Løsningen skal være klar i 2022 og neste skritt er å gjøre testflygninger på kunderuter. Da skal vi mellom annet frakte blodprøver, vevsprøver og legemiddel, legger hun til.

De medisinske fagmiljøene, laboratoriene og sykehusene har vært aktive pådrivere i utviklingen av et mer pålitelig logistikktilbud.

Hans Tore Frydnes, klinikksjef for Klinikk for medisinsk teknologi i Helse Stavanger og leder for styringsgruppen for dette prosjektet, og Anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør i Helse Førde, ser at droner kan ha stor nytte for helsetjenestene.

– Selv om det er flere prosjekter på området, har droner i mindre grad vært nyttet i helsetjenestene i Norge. Flere faktorer tilsier at denne typen transport vil kunne bidra til å forbedre logistikk- og kvalitetsutfordringene vi ser i dag. Droner kan gi effektiv og pålitelig levering, være bedre sporbar og mindre sårbar for ytre faktorer. Utprøvingen i dette innovasjonsprosjektet vil gi oss svar på dette, seier de.

Mer om droneprosjektet

Prosjektet Droner for effektivisering av Helse-Norge er støtta av Innovasjon Norge, og samarbeidet mellom helseforetakene i Helse Vest og Airlift Solutions er formalisert gjennom en innovasjonskontrakt. Deltakere i prosjektet per oktober 2020 er Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Sjukehusapoteka Vest HF og Airlift Solutions AS. Prosjektet startet i samarbeid med Helse Førde i 2018 og Helse Førde er prosjektkoordinator for helseføretakene, som er pilotkunder. Det er etablert tverrfaglige prosjektgrupper og intensjonen er at prosjektet skal involvere deltakere fra helseforetak i heile Norge etter kvart. Illustrasjon: Førsteutkast drone, Airlift Solutions

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094