23948sdkhjf

Problembudsjett for Vegvesenet

– Dette er en utfordring for oss, sier vegdirektøren om Vegvesenets budsjettnedgang på 1,9 prosent.

– Budsjettforslaget speiler den totale situasjonen i samferdsel, og vi håper selvsagt at vi raskt kommer tilbake på et høyere nivå, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Det er viktig at vi klarer å redusere kostnadene i våre prosjekter for å få det maksimale ut av et stramt budsjett, legger hun til.

50 milliarder

Statens vegvesen har identifisert mulige kostnadsreduksjoner på 50 milliarder kr i etatens portefølje.

De positive trekkene ved budsjettet er:

Drift og vedlikehold øker med om lag 1 milliard kr sammenlignet med det vedtatte 2020-budsjettet. Omtrent halvparten dekker opp for økte kostnader i driftskontraktene som henger sammen med at opphevingen av «sams vegadministrasjon».

Vegvesenet styrker arbeidet med digitalisering innenfor transport og trafikant- og kjøretøyområdet. Budsjettøkningen er på 150 millioner kr. I 2021 avslutter Vegvesenet en fullstendig ombygging av førerkort- og kjøretøyregisteret.

Fem veiprosjekt får oppstart.

Reduserte investeringsmidler

Investeringsmidlene blir på 12,8 mrd. kr. i 2021. Dette er 2 mrd. kr lavere enn inneværende år. I tillegg reduseres inntektene fra bompenger med 1 mrd. kr.

I 2019 bygget Statens vegvesen 153 km ny riksvei, viser oversikten i statsbudsjettet. Aktivitetsnivå er også høyt i 2020.

Dette er veiprosjektene som får midler til forberedelser og eventuell oppstart i 2021:

E39 Myrmel – Lunde

E39 Ørskogfjellet (krabbefelt)

E39 Lønset – Hjelset

Rv.4 Roa – Gran grense

E18 Lysaker – Ramstadsletta i Viken.

Vegvesenet jobber videre med planlegging av OPS-prosjektene rv. 555 Sotrasambandet og E10 Hålogalandsveien, samt E8 Sørbotn – Laukslett.

Mer til drift og vedlikehold

Midlene til drift og vedlikehold øker med 1 milliard kr sammenlignet med det vedtatte 2020-budsjettet, men omtrent halvparten dekker opp for økte kostnader i driftskontraktene. Dette henger sammen med at den felles veiadministrasjonen er oppløst, og stat og fylke inngår nye kontrakter for hver sin del av vegnettet. Nye kontrakter for drift på riksveinettet som er inngått i 2020 økte 73 prosent i pris.

Innenfor vedlikeholdet går 985 millioner kroner til utbedring av tunneler, bruer og ferjekaier. Ytterligere 950 millioner kr. går til fornyelse av veidekker.

450 millioner kr. settes av til drenering for å redusere vannskader på veiene.

420 millioner skal brukes til veiutstyr som bl.a. omfatter rekkverk, kantlinjer (rumlefelt) og ettergivende master for lys, skilt, signaler og annet vei- og trafikkutstyr m.m. som reduserer faren for personskade ved påkjørsel og bidrar til god fremkommelighet.

Mer til digitalisering

Vegvesenet styrker arbeidet med digitalisering innenfor transport og trafikant- og kjøretøyområdet. Økningen er på 150 millioner kr i statsbudsjettforslaget. Dette er et område Statens vegvesen har utviklet stor kompetanse. I 2021 blir Vegvesenet ferdig med en fullstendig renovering av landets førerkort og kjøretøyregister, Autosys. Dette er et av de mest omfattende teknologiprosjekt i statlig sektor. Netto nytte for brukerne er beregnet til 6,3 mrd. kr.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.177