23948sdkhjf

Nye Veier vil at selskapets ansvar utvides

Foreslår i NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet.

cNye Veier har levert oppdaterte beregninger av kostnader og samfunnsøkonomisk lønnsomhet for forslag til ny utbyggingsportefølje for selskapet.

– Nye Veier er klar for nye oppgaver. Selskapets måte å løse utbyggingsprosjektene på, kan anvendes i flere typer prosjekt, ikke bare utbygging av nye høyhastighetsveier.

- Vi foreslår i vårt NTP-innspill at selskapets porteføljeansvar utvides til å omfatte cirka 20 prosent av riksveinettet, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier.

Strekningene som er foreslått overført til selskapet er satt opp i tre grupper avhengig av nivå på framtidige bevilginger til selskapet. Gruppe 1 av prosjekter kan selskapet gjennomføre uten at de årlige bevilgningene til selskapet øker. Hvis selskapet får en økning i de årlige bevilgningene på en til to milliarder kroner vil strekningene i gruppe to også kunne gjennomføres. Ved en bevilgningsøkning på fire milliarder kroner årlig vil Nye Veier kunne løse svært mange av utfordringene på riksveinettet.

Slik argumenteres det:

Gjennom Nye Veiers arbeid med å verdiøke de 18 strekningene etter mai-leveransen, har selskapet redusert utbyggingskostnadene med rundt 40 milliarder kroner. Det viser at det er realistisk å redusere kostnadene ytterligere utover de 20 prosentene som selskapet har synliggjort i oppstartsporteføljen. I tillegg til de 18 strekningene fra mai-leveransen har vi i denne NTP-leveransen lagt til to nye strekninger: Rv. 13 fra Tau til Sogndal og transportbehov i og rundt Bergen.

Da Nye Veier ble opprettet, ble det lagt til grunn at selskapet skulle bli tilført fem milliarder kroner hvert år i 20 år. Med de besparelsene som allerede er oppnådd, og en fortsatt 20-års horisont for budsjettrammen, vil selskapet kunne gjennomføre store utbygginger uten store økninger i bevilgningene til selskapet.

Oversikt over strekningene som er spilt inn:

 1. E39 Ålgård – Hove
 2. E39 Bokn – Stord
 3. E39 Stord – Os
 4. E39 Ålesund – Molde
 5. E136 Dombås – Vestnes
 6. E6 Otta – Dombås
 7. E6 Dombås – Ulsberg
 8. Rv.3 Kolomoen – Ulsberg
 9. E39 Klett – Harangen
 10. E14 Stjørdal – Meråker
 11. E6 Åsen – Steinkjer
 12. Rv.80 Bodø – Fauske
 13. E6 Fauske – Bognes
 14. E8 Nordkjosbotn – Tromsø
 15. Rv.4 Oslo – Mjøsbrua
 16. Rv.25 Hamar – Løten
 17. E134 Forbindelse Øst – Vest
 18. Transportbehovet i og rundt Oslo
 19. Rv.13 Tau – Sogndal
 20. Transportbehovet i og rundt Bergen

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.14