23948sdkhjf

Slik kan ny E6 i Stjørdal bli

Reguleringsplanen for Stjørdal-parsellen for E6 Kvithammar-Åsen er nå ute på høring.

Den firefelts motorveien vil gå fra Kvithammar og nordøstover gjennom Forbordsfjellet via Langsteindalen til kommunegrensen mellom Stjørdal og Levanger. Den nye traséen inneholder blant annet en 6,1 km lang tunnel gjennom Forbordsfjellet, bro over Vollselva og Nordlandsbanen, dagsone i Langsteindalen og ombygging av eksisterende kryss på Kvithammar.

I denne filmen får du et inntrykk av hvordan veien kan bli når den er ferdig i 2025/2026.

Denne traséen er en del av den nye E6-en som skal gå fra Kvithammar til Åsen (19 km). Eksisterende vei preges av høy sårbarhet. Strekningen er ulykkesbelastet og består i hovedsak av tofelts vei med til dels skarpe svinger og mye stigning/fall. Det er på deler av strekningen stor risiko for storulykker, samtidig som det mangler omkjøringsmulighet ved Langstein og i Vudduddalen. Trafikkutviklingen tilsier at trafikksikkerhet og kapasitet må forbedres.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.141