23948sdkhjf

Toppkarakter til rv 3/25

Som første prosjekt i Norge har riksveg 3/25 Løten-Elverum oppnådd «karakteren» Excellent for Whole Team Award etter den internasjonale klassifiseringsstandarden for bærekraft, CEEQUAL.

Riksvegstrekningen er en av de største vegkontraktene i Norge, og er et Offentlig Privat Samarbeid (OPS-prosjekt). Statens vegvesen har inngått kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS som er byggherre. Hedmarksvegen har inngått kontrakt med Skanska Norge om byggingen. Multiconsult utførte miljørådgivning og overvåkning av vassdrag gjennom anleggsperioden.

CEEQUAL er anleggenes svar på BREEAM, og verktøyet brukes til å fremme bærekraft og kvalitet i alle typer anleggsprosjekter. For eksempel veger, jernbane, broer, landskapsarkitektur og parkanlegg.

Dette er stort

– Det er stort å ha bidratt til et prosjekt med så ambisiøse bærekraftmål gjennom hele perioden. Vegen krysser, eller har vært nær, mer enn et titalls bekker og elver. Gjennom implementeringen av EUs vannrammedirektiv har norske vannforekomster fått definerte miljømål om god økologisk og kjemisk tilstand. Noen av bekkene har vist seg å være viktige rekrutteringsområder for ørreten i vassdragene, sier Henrik Myreng, økotoksikolog i Multiconsult

Feltarbeidet

Multiconsults feltarbeid omfattet prøvetaking av vann- og sediment, samt innsamling av bunndyr og elektrofiske. Selskapet var engasjert som miljørådgiver for Skanska.

– Våre miljørådgivere har stått for en kvartalsvis overvåkning av resipienter, mens Skanskas ytre miljøcontroller har hatt den daglige miljøoppfølgingen av anleggsaktivitetene. Det har vært løpende dialog mellom rådgiver og entreprenør, der Multiconsult også har bistått med rådgivning og vurderinger av Skanskas egen oppfølgning og overvåkning, sier Inger Aaberg, seksjonsleder Miljøledelse anlegg i Multiconsult.

Minimert naturbelastning

Deler av vegen går over grunnvannsreservoarer og skreddersydde løsninger for utforming av vegen er utarbeidet av Multiconsult.

– Utbygging av et vegprosjekt vil alltid medføre noe belastning på omgivelsene i anleggsfase. Dette prosjektet viser likevel at med tidlig planlegging er det er mulig å tilrettelegge for en mest mulig skånsom gjennomføring. Tett samarbeid mellom rådgiver og entreprenør i anleggsfasen har vært nøkkelen til miljøoppfølgingen i prosjektet, forteller Myreng.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125