23948sdkhjf

Bergen får Norges grønneste godsterminal

I 2024 åpner landets første godsterminal som kan driftes helt utslippsfritt.

For Bergen sentrum kan det bety 400 færre vogntog hvert døgn – til glede for myke trafikanter og bedring av luftkvaliteten.

 I dag ankommer gods til Nygårdstangen både på skinner og med lastebil. Det blir det slutt på når den nye terminalen åpner. Kun elektrisk drevne godstog skal trafikkere terminalen, som blir den mest klimavennlige i Norge.

– Vi gleder oss til å kunne åpne en grønn og fremtidsrettet godsterminal, til beste for byen og jernbanen. Dette blir bra for trafikksikkerheten, trivsel for syklende og gående og for byluften, sier regional terminalleder Ove Algrøy i Bane NOR.

Kun elektrisk drevet trafikk

Den oppgraderte terminalen vil få nye, lengre spor som gir plass til flere lange godstog. Det blir også nye spor til togparkering, og samtlige blir elektrifisert. Dermed kan all flytting av godsvogner inne på terminalen gjøres helt utslippsfritt.
For å få plass til de nye sporene skal bygninger rives. Disse brukes blant annet til omlasting og lagring av gods som ikke kommer med jernbanen. Etter ombyggingen vil det bli redusert bilkjøring inn og ut av terminalområdet, noe som gir en ekstra miljøgevinst.

I tillegg skal følgende tiltak bidra til å gjøre terminalen utslippsfri: 
• Elektrifiserte spor - til både lasting og parkering av godstog
• To nye terminalbygg som forsynes med energi fra fjernvarme og solceller
• Elektrisk løfteutstyr som kan lades
• Ladepunkter til maskiner og utstyr
• Elektrisk tilkobling for kjølecontainere

Øker kapasiteten med over 50 prosent

Bane NOR skal tilrettelegge både for lengre godstog og vekst i godsvolumet til og fra Bergen i årene fremover.

– Ombyggingen legger til rette for at flere og lengre godstog kan lastes mer effektivt. Det gir en kapasitetsøkning på over 50% som samtidig er miljøvennlig og kostnadseffektiv, sier prosjektsjef Eivind Farestveit Larsen i Bane NOR. – Vi styrker dermed konkurransekraften til gods på jernbanen.

De nye sporene og muligheten for nærlagring på terminalen vil bidra til å nå dette målet. I tillegg vil godssporene som bygges ha direkte utkjøring fra terminalen til hovedsporet på Bergensbanen. Dette gjør trafikkavviklingen mer effektiv for godstogene.
Til sammen vil bedre utnyttelse av arealene og enklere logistikk øke kapasiteten, og legge til rette for mer godstrafikk over på miljøvennlig, elektrisk jernbane.

Ombygging med full drift

Terminalen skal bygges om mens det er full godstrafikk der, noe som krever god planlegging av byggeaktivitetene.

Da Bane NOR nylig lyste ut oppdraget om ombygging av Nygårdstangen, var det med en såkalt forhåndskunngjøring der vi inviterer entreprenører til tidlig involvering i konkurransegrunnlaget og inndelingen av kontraktene. Ved å satse på tidlig dialog med byggebransjen, håper vi å få innspill fra interesserte entreprenører slik at byggeperioden blir best mulig for alle involverte på terminalen.

Opphav og kilder: Bane NOR

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094