23948sdkhjf

Atlanterhavstunnelen åpner lørdag

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen står for den offisielle åpningen av Atlanterhavstunnelen lørdag 19. desember.

Åpningsseremonien er lagt til Øksenvåg i Averøy kommune. Arbeidet med tunnelen og tilstøtende veisystem startet opp i august 2006.

Atlanterhavstunnelen vil gi fast forbindelse mellom Averøy og Kristiansund. Ferje-sambandet Bremsnes-Kristiansund legges ned. Atlanterhavstunnelen åpner en ny port for en fortsatt positiv utvikling for Kristiansund som regionby, for Averøy som industri, jordbruks- og fiskerikommune og for Nordmøre som region. Dette vil slå positivt ut for næringslivet, idretts og kulturaktiviteter, organisasjonslivet og bosettingen.

Den første hovedplanen for Atlanterhavstunnelen ble lagt ut til offentlig ettersyn i 1988. På grunn av endrede krav til stigning i undersjøiske tunneler godkjente ikke Vegdirektoratet planen. I 1991 ga Vegdirektoratet prosjektet dispensasjon fra kravet om en konsekvensutredning. Reguleringsplanarbeidet startet opp i 2000. Bompengeavtalen ble vedtatt i Stortinget i desember 2005. De første entreprisene ble utlyst våren 2006, og arbeidet ble satt i gang i august samme året.

Riksvei 64 Atlanterhavstunnelen er delt inn i fire hovedelement; tunnel, vei på Averøy, vei i Kristiansund og bomstasjonen:

Veg Averøy:

På Averøy er det bygd 3900 meter ny vei fra nytt kryss på riksvei 64 ved Bremsnes og frem til krysset ved Sveggen/Futsetra for tilknytning til Atlanterhavstunnelen. Hovedentreprenør har vært Johs. J. Syltern AS.

Atlanterhavstunnelen:

Atlanterhavstunnelen er 5779 meter lang. Den er 250 meter på det dypeste og går mellom Øksenvåg på Averøy og Hagelin i Kristiansund. Om lag 2700 meter ligger i Averøy kommune. Hovedentreprenør har vært Mesta Entreprenør A/S.

Vei Kristiansund:

I Kristiansund er det bygd 700 meter ny riksvei for tilknytning av Atlanterhavstunnelen til eksisterende veinett i Kristiansund. Hovedentreprenør har vært Johs. J. Syltern AS.

Bomstasjonen:

Bomstasjonen ligger like etter avkjøringa til Sveggen og Futsetra på Averøy. Hovedentreprenør har vært Brødr. Røsand AS.

Utbyggingskostnadene er i hovedsak finansiert gjennom bompenger. I tillegg blir prosjektet tilført (i 2005-kroner):

¿ 127 millioner kroner i kommunale tilskudd

¿ 26 millioner kroner i alternativ bruk av fergesubsidier

¿ 35 millioner kroner i statlige midler (i 2010)

Nedbetalingstiden er i utgangspunktet satt til 18 år. Finansieringsplanen er basert på en engangsvekst i trafikken på 60 %, noe som gir en gjennomsnittlig døgntrafikk (ÅDT) på ca.1300 biler basert på dagens ferjetrafikk.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078