23948sdkhjf

MEF vil ha bedre Vegvesen-marked

MEF foreslår 13 tiltak for å forbedre Statens vegvesen-markedet i årene fremover.

Det siste året har MEF samlet innspill fra medlemmer og tillitsvalgte om utfordringer og målsettinger knyttet til Statens vegvesen-markedet. Resultatet er et policynotat med 13 forbedringsforslag.

– MEF ønsker oppdrag tilpasset bransjen, kontrakter som utnytter entreprenørenes kompetanse og at seriøsitetsarbeid prioriteres. Som bransjeorganisasjon har vi dessuten et ansvar for at entreprenørene styrker egen kompetanse og kontraktsforståelse, påpeker Trond Johannesen, adm. direktør i MEF.

Utvalgte anbefalinger:

* Andelen store kontrakter (+100 millioner kroner) bør ikke overstige 60 prosent av den årlige samlede verdien av Statens vegvesen-kontraktene.

* Statens vegvesen bør bruke konkrete og målbare tildelingskriterier som avspeiler oppdragets størrelse og kompleksitet.

* Det må settes krav til firmaets gjennomføringsevne, at bedriften er lærebedrift og har hatt lærlinger i løpet av de siste to årene, har få ulykker, har et velfungerende KS-system, HMS-arbeid, arbeid av egne mannskaper og økonomisk soliditet.

* Kvaliteten i prosjekteringen av Statens vegvesen-prosjektene, og kontraktkompetansen av de som leder prosjektene må bedres. Dette vil redusere konfliktnivået i anleggsbransjen.

* Vegvesenets prosjektledere må bruke konfliktløsningsmekanismene som ligger i kontraktstandardene, slik som å løse tvisten ved minnelighet og i større grad bruke oppmannsavgjørelser.

* Spesielle kontraktbestemmelser som skiller prosjektet fra andre prosjekter, må komme klart gå fram i anbudsgrunnlaget og være godkjent sentralt i Statens vegvesen.

* Entreprenørenes kompetanse må utnyttes bedre i gjennomføringen av kontraktene ved at besparelser som følger av forslag fra entreprenør belønnes.

Viktig oppdragsgiver

– Statens vegvesen er en viktig oppdragsgiver for medlemsbedriftene våre, og vi ønsker å være en pådriver for at etaten har en innkjøps- og kontraktspraksis som sikrer effektiv ressursbruk og konkurranse på like vilkår. Vi opplever å ha et godt samarbeid med Statens vegvesen, og vil bygge videre på dette i tiden fremover, avslutter Trond Johannesen.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.173