23948sdkhjf

Tilsammen 600 km firefelt på vegnettet:: Om 35 år skal 1900 kilometer ha slik standard

Åpningen av 5,5 km firefelts på rv. 22, Lillestrøm og Fet i Akershus gjør at vi er halvveis i firefeltsutbyggingen.

I statsbudsjettet for 2015 står det:

Ved utgangen av 2015 vil mer enn 600 km av riksveinettet være firefelts vei, noe som utgjør om lag 50 prosent av et totalt behov på om lag 1 200 km for å oppfylle krav fastsatt i vegnormalene.

Torsdag 3. desember åpnet ny rv. 22 på Fet i Akershus. Dermed har vi utført halvparten av den planlagte firefeltsutbyggingen.

Video: "Prøvekjøring" av den nye strekningen:

video

Godt tempo

- Det er vel verdt å dvele ved dette, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

Mye av de 600 km er bygget siden 2000-årsskiftet. Vi har kommet opp i et godt tempo, og vi regner med å fortsatt få økte midler til å bygge ut et sammenhengende riksveinett med høy standard der trafikkgrunnlaget er tilstede, minner han om.

I 2018:

Med utgangspunkt i nåværende NTP vil vi allerede ved utgangen av 2018 ha økt til 785 km firefelt.

Ambisjonene øker

Målet om 1 200 km firefelt knytter seg til trafikkmengde. Forventet trafikk på 12.000 kjøretøy i døgnet (ÅDT) er kravet for firefeltsutbygging.

I 2050:

Riksveiutredningen som ble lagt fram tidligere i år har et perspektiv fram til 2050. Man ser for seg at firefeltutbyggingen fortsetter og at 1990 km har slik standard om 35 år.

Noen fakta om motorveier i Norge:

Norges første motorveiparsell var Berger–Hvam på E 6 i Akershus; som åpnet for trafikk for 51 år siden. (høsten 1964).

To likheter med ny rv. 22 Fetveien. Begge er 5,5 km lang og begge ligger i Akershus!

Da Statens vegvesen la fram sin motorvegplan i 1963 anbefalte man bygging av 305 km motorvei for planperioden 1963 – 1972. Planen ble vedtatt i Stortinget, men den gang aldri fulgt opp.

Ved utgangen av handlingsprogrammet 2014 – 2018 regner vi med å ha utvidet firefeltstrekningene til 785 km, i følge Statens vegvesen.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.062