23948sdkhjf

Sandvask gjør lykke

Nye og miljøproduserte sand- og grusprodukter fra nytt vaskeanlegg i Arnafjellet ved Bergen slår an i markedet.

I fjellet ved Ytre Arna er ikke NCCs underjordiske pukkverk enkelt å få øye på, men i den enorme fjellhallen ruller store transportbiler fra hele distriktet for å kjøpe grus- og sandprodukter. Et nytt vaskeanlegg gjør det mulig å tilby flere produkter.

– Med vaskeanlegget kan vi nå fjerne finstoffet fra grus- og sandmassene, og på denne måten utnytte det som tidligere gjerne bare var et restprodukt, forteller avdelingsleder Vegard Herje Løwø ved Arna Steinknuserverk.

Fra dagbruddet på toppen av Arna-fjellet blir pukkverket supportert med egen stein. Ved hjelp av dumpere transporteres steinen til fjellsjakten som fører ned til selve pukkverket, og der steinmassene gjennomgår tre knusetrinn fram til grus- og sandprodukter - før vaskeanlegget nå også gjør det mulig å fjerne støvet, og dermed produsere flere produkter.

Pumpes i sykloner

Resultatet er mer utnyttbare ressurser og mindre overskuddsmasse fra steinmassene. Vaskeanlegget av type CDE er innkjøpt fra Irland, og kom på plass høsten 2016. Sanden blir blandet med vann og pumpet inn i sykloner, hvor finstoffet skilles fra. Så blir sanden kjørt over et avvanningssikt for å få ned fuktinnholdet i ferdig vasket sand.

– Etterspørselen etter vasket sand med lite støv er økende. Dette er gode sandprodukter som åpner nye markedsområder. Sandvasking har allerede gitt oss nye produkter som brukes i betong, på ridebaner, under kunstgressanlegg og som kabelsand, sier Løwø.

Kjempefordel

– Produksjon av fine sandprodukter har en tendens til å støve, men en våtprosess støver ikke, og vi kan også bruke vann som støvdemper tidligere i knuseprosessen. Dette er en kjempefordel for et anlegg som ligger inni fjellet og der utfordringer med støv uansett vil kunne være tilstede.

Vannet som går med i produksjonen blir renset og gjenbrukt.

– Vasking av sand skaper enorme mengder med skittent vann. Hovedprinsippet i vårt nye vaskeri er et vannbehandlingsanlegg slik at støvet filtreres ut av det skitne vannet. Vi gjenbruker vannet og dermed er det ingen utslipp fra anlegget, forteller avdelingslederen.

Det gjøres også et nybrottsarbeid for å kunne utnytte det filtrerte knusestøvet fra anlegget.

– De fleste produksjoner har et biprodukt og det blir interessant å se om vi kan finne en anvendelse også for filtermassen. Vi arbeider nå med å lage en separasjonsmasse for bruk i områder hvor kunden ønsker å ha kontroll på grunnvannet, for eksempel imot en byggegrop, forklarer Løwø.

Også om 1000 år

Løwø og NCC har perspektiver og planer for ytterligere optimalisert drift ved anlegget for lang tid framover.

– En må tenke langsiktig. Bergen by vil ha behov for pukk og grus i all evighet så vi må planlegge for at Arna Steinknuseverk skal fungere som et ressurssenter for steinmaterialer til bydelen også om 1000 år.

– Med en utvidelse av fjellhallene og etablering av sjøtilgang og kaianlegg for ut- og innskiping av steinmaterialer direkte gjennom fjellet, vil samfunnsnytten av knuseverket være betydelig for mange generasjoner, sier Løwø.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.109