23948sdkhjf

Avslag fra vegdirektoratet:: Det ble lys

Nye Veier søkte Vegdirektoratet om fravik fra kravet i hånbok N100 om veibelysning for E18 Arendal – Tvedestrand, men fikk det ikke.

Alle nye motorvegstrekninger skal utstyres med veglys. Dette er Vegdirektoratets konklusjon etter en bred høring hvor fordelene med veglys er veid mot besparelsene ved bygge uten belysning, heter det i en pressemelding.

Ifølge TA.no sier vedtaket som nå er fattet at alle nye motorveistrekninger selv med moderat trafikk skal utstyres med veilys. Dette gjelder alle motorveier med en årsdøgnstrafikk på over 12.000 biler.

Trafikksikkerhet

Hensynet til trafikksikkerhet har veid tyngst. Motorveger er svært trafikksikre, og belysning er et bidrag til det høye sikkerhetsnivået.

– Vi arbeider for at ingen skal dø eller komme hardt til skade på vegene. Vi har kommet langt når det gjelder å redusere alvorlige skader på vegene i Norge. For å komme videre ned med antall drepte og skadde, blir alle tiltak viktige, sier direktør Bjørne Grimsrud i Vegdirektoratet.

Kjørekomfort

Grimsrud forklarer videre at i tillegg til å bidra til trafikksikkerhet, har vegbelysning noe å si for kjørekomforten. Det er anstrengende å kjøre i høy hastighet på vei uten veglys og møte kjørelys fra biler som kommer imot.

Lyskravet blir stående

I et høringsutkast til Vegvesenets håndbok om veg- og gateutforming ble det foreslått at nye motorveier med moderat trafikk kan bygges uten vegbelysning med unntak for kryssområder og tunneler. Norge er av få land som har et slikt krav. Reaksjonene på å ta bort vegbelysning var blandet.

Vil også gjelde riksveg 3 og riksveg 25

Vegselskapet Nye Veier AS og Vegvesenet for OPS-prosjektet Rv 3/rv 25 Ommangsvollen – Grundset har søkt om å bygge motorveg uten belysning. Kravet om belysning på nye motorvegstrekninger blir nå stående i Vegvesenets håndbok, og søknadene blir avslått

Kommentar:

Som sikkert mange har fått med seg har Statens vegvesen tidligere selv gjort unntak fra lysregelen og bygget «mørke motorveier» . På E6 fra Dal til Minnesund og fra Kolomoen til Tangen er det brukt Led ledelys. Det ble betraktet som et pilotprosjekt hvor man sparte 100.000 kroner per kilometer i strømutgifter.

En rapport Statens vegvesen viste til for noen år siden, fortalte at trafikanter senket farten på strekninger uten vanlig lys, særlig i dårlig vær. Det ble derfor færre alvorlige ulykker, selv om det var snakk om et lite antall. Rapporten fortalte også da at det kostet en tredel å bygge ledelys og driftskostnadene var halvparten av konvensjonelle lys.

Til Romerike Blad kommenterte daværende E6-prosjektleder Taale Stensbye i 2013:

– På denne motorveistrekningen var det i snitt tre-fire dødsulykker årlig tidligere. Nå har det vært én dødsulykke de tre siste årene. Ulykkestallene for øvrig øker heller ikke. Dette er selvfølgelig mye takket være midtdeleren, men det forteller oss også at belysningen i all hovedsak fungerer bra, sier Stensbye.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094