23948sdkhjf

Vil stoppe «fatalt feilgrep»

– I suveren forakt for alle faglige råd og kvalitetssikret beregning av samfunnsnytten av alternativene har regjering og stortingsflertall vedtatt en tunnel nummer to i stedet for bro over Oslofjorden.

Daglig leder i Organisasjonen Bedre Veier (OBV), Erik Grieg Riisnæs, tror regjeringen har tatt for lett på EUs direktiv for tunnelsikkerhet og prosessen med overvåkningsorganet ESA, som har ansvaret for å påse at løsningen er tilstrekkelig trygg.

− Det er sterkt beklagelig at et flertall på Stortinget støtter regjeringens beslutning om å bygge ut Oslofjordforbindelsen med et tunnelløp nummer to framfor bro.

− Feilgrepet fra 1995, da den eksisterende tunnelen ble besluttet, blir gjentatt og fordoblet.

Et mareritt

Grieg Riisnæs sier at OBV er lite glad i veipolitiske omkamper, men når det gjelder regjeringens tunnelvedtak, ser han seg nødt til å gjøre et unntak.

− Den eksisterende Oslofjordtunnelen har vært et mareritt fra første stund, med nesten daglige stengninger, mange ulykker og uhell, og en rekke alvorlige branner og branntilløp, hele elleve siden 2011. Ingen av dem har kostet liv, men Grieg Riisnæs mener man her trygt kan si at lykken har vært bedre enn den veipolitiske forstanden.

Vil fortsatt brenne

Et nytt parallelt tunnelløp må bygges like bratt som det eksisterende, det vil si med sju prosent stigning. Årsaken er at det to løpene skal kunne forbindes med små tverrganger som gjør at bilister kan løpe over i den andre tunnelen hver gang det oppstår brann.

− Og brenne vil det gjøre stadig oftere, i takt med at trafikken mer enn dobler seg i årene fremover. Det er den bratte opp- og nedstigningen som forårsaker branner og andre ulykker når tunge kjøretøyer får bremser eller drivverk sterkt overopphetet. Et nytt løp hjelper overhodet ikke, selv om tverrforbindelsene gir trafikantene større mulighet til å unnslippe røyk og brenngasser med livet i behold.

EFTA overvåker

Oslofjordtunnelen inngår som en del av det norske riksveinettet, og er dermed i Trans European Road Network, som ESA (EFTAs overvåkningsorgan) har ansvar for å overvåke. Med en stigningsgrad på sju prosent er tunnelen betydelig brattere enn de fem prosentene som tillates i EUs sikkerhetsdirektiv for tunneler, gjeldende fra 2004. Samferdselsdepartementet har overfor ESA fremhold at det nye tunnelløpet er et tillegg til den eksisterende tunnelen, motivert av sikkerhetshensyn og ikke av økende trafikk. Ifølge departementet har ESA derfor godtatt denne løsningen.

Grieg Riisnæs mener det grunn til spørre om departementet har gitt ESA tilstrekkelig og helt troverdig informasjon, eller om organet har godkjent regjeringens løsning på sviktende grunnlag.

− For eksempel virker påstanden om at et tunnelløp nummer to ikke primært er ment å dekke et åpenbart behov for større kapasitet, lite overbevisende.

Eneste mulighet

OBV slutter seg til Norges Lastebileier-Forbund, som har gjort det klart at forbundet vil sørge for at EFTA og ESA er innforstått med at det finnes alternativer med langt lavere risiko for ulykker med katastrofepotensial.

- Trolig byr ESA på eneste mulighet til å få omgjort tunnelvedtaket, i og med at regjering og stortingsflertall har valgt å se bort fra både krystallklare faglige råd og advarsler, og dessuten kvalitetssikrede analyser som viser positiv netto samfunnsøkonomisk nytteverdi på 14 milliarder kroner for bro, mot minus fire milliarder for tunnel.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078