23948sdkhjf

Her kommer vintern:: 2,4-milliarder på vinterdrift - og saltingen øker

Vinteren 2015/16 ble det brukt 265 000 tonn salt og 876 000 tonn sand på riks- og fylkesvegnettet. Nå er vi i gang med årets forbruk.
20 prosent

På riks- og fylkesvegnettet ble det i 2016 brukt 2,4 mrd. kroner til vinterdrift, og dette er ca 20 % av hele budsjettet til drift og vedlikehold av veger.

Mer salt

Vinteren 2015/16 ble det brukt 265 000 tonn salt og 876 000 tonn sand på riks- og fylkesvegnettet som er 56 000 km langt. Det ble kjørt over 22 millioner brøytekilometer som i gjennomsnitt tilsvarer 190 turer fram og tilbake på dette vegnettet.

Drifting av veger om vinteren krever en god organisering og beredskap slik at nødvendige tiltak hurtig kan settes i verk for å holde standardkravene som er satt. Blant annet har kravene om bar vei kombinert med nullføre gitt mer salting.

Håndbok R610

Vinterdriften har stor betydning for framkommelighet og trafikksikkerhet på vegene. Standardkravene for vinterdrift er beskrevet i Vegvesenets håndbok R610 “Standard for drift og vedlikehold av riksveger�?.

Denne danner grunnlaget for kravene som er satt i driftskontraktene. Det er ca 106 driftskontrakter i Norge som driftes av ulike entreprenører.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.062