23948sdkhjf

Ny E6 med visse unntak:: 110-sone med fire kjørefelt, men..

Foreløpige planer viser 12 km med to- og trefelt med redusert hastighet

Det er de midtre delene av Ulsberg–Melhus-prosjektet som byr på de største topografiske utfordringene, og som derfor gjør det nødvendig med to-/trefelts vei med redusert hastighet enkelte steder.

Nye Veier skal bygge ut 108 kilometer moderne E6 mellom Ulsberg og Åsen. Rundt 12 kilometer av denne samlede strekningen får lavere fartsgrense enn 110 km/t, viser foreløpige planer.

– Vi legger opp til mest mulig 110-vei med fire kjørefelt. Det gir kortest reisetid, best samfunnsnytte og størst trafikksikkerhet. Men i krevende trøndersk terreng må vi godta noen unntak fra denne byggemåten for å holde oss innenfor forsvarlige økonomiske og tekniske rammer. Sentrale veiforskrifter gir også viktige føringer, sier Lars Bjørgård, Nye Veiers utbyggingssjef for E6 sør: Ulsberg–Melhus sentrum.

Per i dag ser Nye Veiers planer slik ut for kjørefelt og hastighet, fra sør til nord:

Nye Veier planlegger følgende framdrift med tre kontrakter, under forutsetning av at kostnadsreduksjonene lykkes:

1. Kvål–Melhus sentrumStart: 2019 (sommer)Ferdig: 2020/21

2. Korporalsbrua–KvålStart: 2020/21Ferdig: 2025

3. Ulsberg–VindåslieneStart: 2024Ferdig: 2027

MERK: E6-utbyggingen gjennom Soknedal (4,7 km) foregår i regi Statens vegvesen.

Abonner på AnleggsMagasinet her.

E6 Ulsberg–Melhus sentrum (65 km):

Fra det nye Ulsbergkrysset (med rundkjøring) bygges ca. 800 meter trefelts vei – to mot nord og ett mot sør. Hastighet: 90 km/t.

Ny E6 går deretter i tunnel under Dovrebanen. Ulsbergtunnelen blir nær 1,5 kilometer lang, også den med to nordgående og ett sørgående felt. Hastighet: 80 km/t.

Rett nord for tunnelen får veien fire felt og 110 km/t. Traséen legges øst for jernbanen og strekker seg ca. 24 kilometer til Vindåsliene.

Her kommer den nesten 2 kilometer lange Vindåslitunnelen. Den blir bygd med tre felt – to mot sør og ett mot nord – og får 80 km/t. Merk: Av sikkerhetsgrunner kan tunneler over 500 meter ikke ha gjennomgående midtrekkverk. Derfor må hastigheten reduseres.

Vindåsliene–Korporalsbrua: Gjennom Soknedalen bygger Statens vegvesen ca. 6,5 kilometer to-/trefelts vei.

Nye Veier har utbyggingsansvaret etter Soknedalstunnelen og videre sørover. Ny Korporalsbru bygges, og i ca. 2 kilometer blir det to felt med midtdeler. Hastighet: 90 km/t. Dette gjelder også Skjærlitunnelen som får en lengde på under 500 meter.

Fra det nordlige utløpet av Skjærlitunnelen og inn til Melhus sentrum blir det anlagt ca. 40 kilometer firefelts motorvei. Hastighet: 110 km/t, med følgende sannsynlige unntak:

Fra Presstteigen til Håggå ved Støren (ca. 7 km) kan hastigheten bli satt til 100 km/t i sørgående retning. Dette, som mye annet, vil bli avklart i reviderte reguleringsplaner.

E6 Ranheim–Åsen (43 km):

Fra Ranheim til Væretunnelen (sør): ca. 2 kilometer med fire felt og 100 km/t.

Fra og med Væretunnelen (1,6 km lang) til Sandfærhusbrua (sør): ca. 20 kilometer med fire felt og 110 km/t.

Fra og med Sandfærhusbrua (sør) til Værnes (rundkjøring): 900 meter med fire felt og 90 km/t.

Kvithammar–Åsen: ca. 20 kilometer med fire felt og 110 km/t.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.081