23948sdkhjf

Skanska og Skatteetaten mot krim i arbeidsmarkedet

Skanska Norge og Skatteetaten inngår samarbeid for å hindre at kriminelle aktører får innpass i bygg- og anleggsprosjektene.

Partene undertegnet nylig avtalen, og samarbeidet skal gjøre det vanskeligere for kriminelle aktører å komme inn i prosjektene.

− For å lykkes med å forebygge at kriminelle aktører får innpass i prosjektene våre er det helt avgjørende å ha best mulig tilgang på data som setter oss i stand til å gjøre gode analyser av hvilke samarbeidspartnere vi skal ha, sier konsernsjef Ståle Rød i Skanska.

Taushetsbelagt

Skanska skal ifølge avtalen tilstrebe at alle underentreprenører oppfyller sine lovmessige plikter, herunder arbeidsmiljøloven, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og skatte- og avgiftslovgivning. For å sikre tilgang til taushetsbelagt informasjon må Skanska sine underentreprenører i alle ledd signere en fullmakt, slik at Skatteetaten kan gi Skanska denne informasjonen.

Før Skanska inngår kontrakter med sine underentreprenører skal Skatteetaten bidra med informasjon som verifiserer at disse er registrert i riktige registrere og har overholdt sine forpliktelser overfor norske skatte- og avgiftsmyndigheter. Skatteetaten kommer også til å følge opp utvalgte prosjekter og gjennomføre byggeplasskontroller. I tillegg skal Skatteetaten bidra med opplæring og kompetanseheving av Skanska sine ansatte.

Lettere å velge

− Nå forsterker vi kampen mot de kriminelle aktørene. Jeg setter stor pris på at Skatteetaten nå blir en aktiv partner for å forebygge og bekjempe arbeidsmarkedskriminalitet. Sammen med våre øvrige systemer og vårt interne arbeid setter avtalen oss enda bedre i stand til å velge seriøse samarbeidspartnere, sier Rød.

Skatteetaten har tidligere inngått avtaler med en rekke offentlige aktører med gode erfaringer. Det er andre gang etaten undertegner avtale med en privat aktør.

− Vi er avhengige av å få med oss aktørene i bransjen hvis vi skal lykkes med å begrense handlingsrommet for de useriøse aktørene. Skanska er blant de største entreprenørene i markedet og vi står derfor enda sterkere når vi nå går sammen i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet, sier direktør Øivind Strømme i Regionavdelingen i Skatteetaten.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109