23948sdkhjf

kirkenes:: Finnmark: Seks store vil planlegge ny havn

Konsulentbedrifter konkurrerer om å designe ny havn i Høybukta vest i Sør-Varanger.

I desember ble det kjent at Statens vegvesen utvidet planområdet for arbeidet med havn og vei til havn i Høybukta vest i Sør-Varanger.

Nå har seks konsulentbedrifter levert tilbud om å få designe den nye havna:

Civitas (Asplan Viak AS), Cowi AS, Multiconsult ASA, Rambøll Norge, Sweco Norge AS og ÅF Engineering.

Målet er at avgjørelsen som hvem som får oppdraget skal være klar rundt månedskiftet.

Jernbane og E6

Havnekonsulenten skal lage forslag til en helhetlig havneløsning, blant annet om konkret plassering, størrelse og arealfordeling. Jernbaneterminal og vegtilknytning til E6 skal være en del av planen. Havna skal planlegges for etappevis utbygging.

I konkurransen teller prisen 30 prosent, og det blir også lagt vekt på at tilbyderen har en framdriftsplan som gir sikkerhet for levering. Det viktigste er imidlertid at havneplanleggeren og eventuell prosessleder har erfaring med havneplanlegging som kan sammenlignes med prosjektet i Høybukta vest.

Stort potensial

Reguleringsarbeidet for ny havn i Høybukta vest foregår i samarbeid mellom Statens vegvesen, Kystverket og Sør-Varanger kommune. Bakgrunnen er at dagens havn i Kirkenes mangler utvidelsesmuligheter, samtidig som Kirkenes anses å ha et stort potensial for maritim virksomhet. Etter en konseptvalgutredning (KVU) hvor ulike alternativer ble vurdert, besluttet regjeringen at Høybukta vest er deres foretrukne alternativ for en stamnett-terminal.

I følge Statens vegvesen må en stamnett-terminal oppfylle bestemte maritime krav, og ha utviklingspotensial til å dekke ulike funksjoner i mange tiår framover og også gjøre det mulig med mer fleksible havneoperasjoner.

- Kirkenes kan dermed bli et nasjonalt og internasjonalt knutepunkt for transport mellom Europa og Asia, lete- og utvinningsaktivitet i Barentshavet og effektiv transport av mineraler og sjømat, sier regiondirektør i Kystverket Jan Morten Hansen.

- Dette er et viktig prosjekt for Kirkenes, Finnmark og for Norge, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

E6 - Ny Havn Kirkenes:

Det er Samferdselsdepartementet som har anbefalt at det legges en ny stamnetterminal for Kirkenes i Høybukta vest. Målet er å etablere en internasjonal havn som skal være en klynge for maritim virksomhet og leverandørindustri, som kan dekke behov inntil 40 år fram i tid.

Utfordringer er særlig reindrifta og til dels noen hytteeiere.

Samarbeidsavtale:

Sør-Varanger kommune, Statens vegvesen, Kystverket og Finnmark fylkeskommune inngikk avtale i juni 2017 om planlegging av stamnett-terminal i Høybukta vest, inkludert vegforbindelse til E6.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.08