23948sdkhjf

Åpne anbudssamarbeid trenger ikke være lovlige

Et felles anbud fra to tilbydere kan være en alvorlig lovovertredelse, selv om samarbeidet skjer i all åpenhet. Et firma med muskler nok plikter å levere eget tilbud.

Konkurranse er flott, for det skjerper oss! Slikt noe hører vi ofte fra aktører i bygg og anlegg, og de fleste andre bransjer. Og anbudsprinsippet er jo enkelt. Hensikten er konkurranse mellom leverandører, slik at innkjøper sikres det beste og billigste tilbudet.

Men så er det ikke enkelt, likevel.

Alvorlig brudd

Det debatteres, ikke minst i bygg og anlegg, om når et åpent prosjektsamarbeid er lovlig. Dette til tross for at regelen har mange år på baken. I rekken av ulovlige (og hemmelige) anbudssamarbeid er «asfaltsaken» i Trøndelag antagelig den mest kjente. NCC og Veidekke hadde samarbeidet ulovlig i 2005-2008. Saken endte til slutt med gebyr på 150 millioner kroner til NCC, mens Veidekke slapp, fordi selskapet la alle kortene på bordet.

Konkurransedirektør Lars Sørgard gir klare advarsler. For det første slår han fast at hemmelig anbudssamarbeid er et alvorlig brudd på konkurranseloven. Men det samme kan også et åpent samarbeid være. Høyesterett ga Konkurransetilsynet medhold i dette i fjor.

Klare nok regler

Det sentrale er om du kunne levert eget tilbud, ikke om du faktisk sier at du ville eller ikke ville gjort det. Sagt på en annen måte: Kan du levere tilbud alene, ja, da skal du det.

– Den seriøse, lovlydige virksomheten spør alltid om et anbudssamarbeid kommer kunden til gode eller ikke. For de som tenker slik, gir prosessen seg selv, sier Sørgard.

– Regelverket er klart nok, men vi har helt tydelig en informasjonsjobb å gjøre, sier Lars Sørgard.

Bakgrunnen er blant annet en noenlunde fersk undersøkelse, som Konkurransetilsynet har gjennomført blant 17.000 norske bedrifter. Her forteller 29 prosent at de kjenner til ulovlig samarbeid i sin bransje.

– Svarene bekrefter mistankene om urovekkende mørketall. Vi intensiverer arbeidet vårt, både for å informere og avdekke kartellvirksomhet, slår Sørgard fast.

Spenner bein

Sørgard og folkene i tilsynet hans er ute på et aldri så lite informasjonstokt for tiden. Særlig for å fortelle om åpent anbudssamarbeid, som åpenbart har sin pris. Åpent anbudssamarbeid byr på mange fristelser, og det kan hemme sunn konkurranse.

Høyesterett ser derfor ganske sikkert i nåde til Konkurransetilsynets aksjon. Landets høyeste rettsinstans har flere ganger stadfestet at det skal være strenge regler for anbudssamarbeid mellom konkurrenter.

− Det er svært viktig at virksomheter som kan levere tilbud velger å konkurrere. Hvis de i stedet blir enige om å inngi tilbud sammen og sette en felles pris, spenner de bein under hele ideen bak å arrangere en anbudskonkurranse. De ødelegger muligheten for at innkjøper høster gevinster som følge av konkurranse mellom leverandører.

– At bøtenivået er høyt, er av det gode, mener Sørgard.

Ikke særnorsk

Hvilken mulighet har konkurrenter til å inngi felles tilbud i en anbudsprosess? Svaret er entydig, ifølge Sørgard. Konkurrenter i en anbudskonkurranse opptrer i strid med konkurranseloven, hvis de går sammen om å inngi et felles tilbud.

Åpenhet om samarbeidet hindrer ikke at det kan være snakk om lovovertredelse. Bakgrunnen er klar; et slikt samarbeid fjerner konkurransepresset mellom aktørene, og skader konkurransen om det aktuelle anbudsoppdraget.

− Hvis et samarbeid gir gevinster, er det opp til partene å vise at fordelene oppveier konkurranseskaden og kommer forbrukerne til gode, sier konkurransedirektøren.

Dette er ikke noen særnorsk rettspraksis. De norske konkurransereglene er harmonisert med EU/EØS-regler på området, og Høyesterett baserer seg på uttalelser fra Efta-domstolen.

Ikke alt anbuds- og prosjektsamarbeid er ulovlig. Her er eksempler på områder som kan være lovlige: forskning/utvikling, produksjonssamarbeid, innkjøpssamarbeid, salgssamarbeid, standardiseringsavtaler osv.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078