23948sdkhjf

Arbeidstilsynet strengere med lange arbeidsdager

I bygg og anlegg søkes det vesentlig oftere om daglig arbeidstid opp mot 13 timer og arbeidsuker på over 70 timer. Arbeidstilsynet håndterer søknadene strengere.

De siste ti årene har Arbeidstilsynet sett en klar økning i antall søknader om ulike arbeidstidsordninger. I 2008 var tallet 1608. Ti år senere har tallet økt til 2209. Det er en økning på over 35 prosent. Enkelte arbeidstidsordninger krever samtykke fra Arbeidstilsynet.

Risikobransjer

Regiondirektør Borghild Lekve og enhetsleder ved Arbeidstidsenheten, Jens Erik Romslo, begge i Arbeidstilsynet Vestlandet, skriver på Arbeidstilsynets hjemmeside at de er urolige for utviklingen.

– Det er grunn til å bekymre seg om virksomhetenes kunnskap om arbeidstidens innvirkning på helse og sikkerhet. Bekymringen gjelder særlig arbeidstakere i bransjer med stor risiko for belastningsskader, og der feilhandlinger kan få fatale følger, typisk innenfor bygg og anlegg, mener de.

Ut fra søknadene Arbeidstilsynet får, er tendensen entydig, skriver Lekve og Romslo: Stadig flere ønsker å jobbe lange arbeidsdager mot at det tas ut lengre friperioder på et senere tidspunkt. Men dette utfordrer regelverket.

Avslo nesten alle

I forbindelse med flere vei- og utbyggingsprosjekter mottar Arbeidstilsynet søknader med daglig arbeidstid opp mot 13 timer og arbeidsuker på over 70 timer. Selv om disse ordningene timemessig ligger innenfor loven, er Arbeidstilsynet også pålagt å vurdere forsvarligheten av den aktuelle ordningen.

I et stort veiprosjekt har Arbeidstilsynet avslått nesten samtlige søknader. Begrunnelsen er klar: Ordninger med så lang daglig og ukentlig arbeidstid, innenfor en risikoutsatt bransje, anses ikke som forsvarlige.

Det forskes

Helse- og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulike arbeidstidsordninger er et sentralt forskningstema i hele den vestlige verden. Arbeidsmedisinsk forskning viser at det er en klar sammenheng mellom arbeidstid, helse og sikkerhet.

Først og fremst er det godt dokumentert at risikoen for ulykker og feilhandlinger øker med lengden på arbeidsdagen eller -uken. Flere av arbeidsulykkene som årlig rapporteres inn til Arbeidstilsynet, særlig innenfor bygg og anlegg, kan tilbakeføres til knappe tidsfrister og lang arbeidstid. Det viser en rapport fra Arbeidstilsynet om ulykker i bygg og anlegg.

Selv om arbeidstakere reagerer ulikt, viser forskningsstudier at den generelle risikoen for ulykker øker med rundt 50 prosent, dersom arbeidstiden er over åtte timer. Ved enda lengre daglig arbeidstid, arbeidsdager over 12 timer, vil den generelle risikoen for arbeidsulykker fordobles, viser rapporter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078