23948sdkhjf

Vintervedlikehold:: Vi brukte 325.000 tonn salt

Markant økning i saltforbruket etter hard vinter i 2017/18

Det ble brukt om lag 40 prosent mer salt vintersesongen 2017/2018 sammenlignet med sesongen før.

325.000 tonn salt

Det ble sesongen 2017/18 brukt 325 000 tonn salt.

872.000 tonn sand

Det ble brukt 872 00o tonn sand og det kjørt 26,5 millioner brøytekilometer.

Nå endres oppgjørsformen i driftskontraktene for å oppnå en mer optimal saltbruk.

– Vi har et klart mål å snu utviklingen i retning av mindre bruk av salt i vinterdriften, sier sjefingeniør Kai Rune Lysbakken i Statens vegvesen.

Betalt for timene

Lysbakken peker på at Vegvesenet nå endrer kontraktene slik at entreprenørene stimuleres til en mer optimalt saltbruk. Man går fra å godgjøre ut fra mengden salt som brukes til å betale entreprenøren for tiden de er ute på veiene. Krav om opplæring om riktig bruk av salt, endret oppgjørsform for salt/strøing i kontrakter for vinterdriften og bedre systemer for oppfølging av vinterdriften vil over tid redusere saltforbruket, mener Lysbakken.

Været sin skyld, men ikke helt..

Det vil være variasjoner fra år til år som en følge av harde og milde vintre. Fjoråret viste en tydelig topp i saltforbruket.

Fjoråret kan isolert forklares med værforholdene og det er krav i Statens vegvesens kontrakter til hvor raskt veien skal være bar etter snøvær og hvilke arealer som skal være bare. Større deler av vegnettet har krav om rask fjerning av snø og god friksjon på veien.

– Større værsvingninger bidrar til at flere runder med saltning, påpeker Lysbakken.

Derimot kan ikke den generelle økningen vi har sett de siste årene forklares med været alene. Økningen er større enn hva som kan forklares med sesongvariasjoner, økning i salta vegnett og økte krav med mer.

Salting, strøing og brøyting er det som holder veiene oppe gjennom vinteren. Men særlig saltet har uheldige miljøkonsekvenser. Salting av veibanen reduserer antall ulykker. Målet er minst mulig bruk av salt samtidig om friksjonen på veiene er god.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063