23948sdkhjf

FAG & FORSKNING: Gravefri rør- og ledningsfix

På 1900-tallet bygde vi ut ledningsnettet. I dag er utfordringene rehabilitering og dimensjonering for et voksende samfunn. Og nå kan ledningsanlegg for gass, vann og kloakk fornyes uten graving.

Tage Odland, NCC Norge

I Norge finnes det cirka 100.000 kilometer med kommunale vann- og avløpsledninger. Det tilsvarer over to runder rundt jorden. Med dagens renoveringstakt vil det ta opp mot 160 år å renovere det eksisterende ledningsnettet – og da er ikke utbygging og dimensjonering for konsekvenser av klimaforandringene tatt med i beregningene.

I byer skaper oppgraving ikke bare fare for skader på eksisterende ledninger, men medfører også ofte lengre trafikkavstegninger og omfattende massetransport til og fra arbeidsplassen. Gravefri ledningsfornyelse, også kjent som «No Dig», gir bærekraftig vann- og avløpsledninger raskere uten å forstyrre trafikken på veien. Metodene gir store miljøgevinster inkludert lavere energiforbruk og CO2-utslipp.

80 prosent billigere

Avhengig av renoveringsmetode og antall ledninger medfører gravefri ledningsfornyelse mellom 25 og 80 prosent lavere kostnader sammenliknet med tradisjonell graving. Dessuten unngår du store utgifter for arbeider knyttet til for eksempel trafikkavvikling og provisoriske løsninger. Å fornye ledninger gravefritt gjør at arbeidet kan utføres betydelig raskere enn ved bruk av tradisjonell graving. Det gir dessuten en meget ressurseffektiv og økonomisk prosess. Gravefrie metoder muliggjør bedre planlegging og økonomi for ledningseieren da det kun er arbeidet som er nødvendig som blir gjennomført. Arbeid i dype grøfter er forbundet med fare. Ytterligere en fordel med No Dig-teknikker er sikkerhetsaspektet da fremgangsmåten reduserer risikoen betraktelig.

Flere samtidig

Ved hjelp av gravefrie metoder kan man samtidig fornye vann-, og overvann og spillvannsledningene uten å grave opp hele grøften. Selv avløpstilkoblingene kan renoveres gravefritt. Raskt, økonomisk, skånsomt og med enorme miljøgevinster. Renovering av tre VA-ledninger gravefritt medfører kun en tredjedel av klimabelastningen sammenliknet med tradisjonell graving og gir normalt en økonomisk besparelse på 30 prosent sammenliknet med tradisjonell graving. Om lag 200 meter ledning kan fornyes på cirka syv dager, selv i et trafikkert arbeidsmiljø. Ledningene kan fornyes samtidig eller til forskjellige tider, noe som gir en bedre mulighet til å opprettholde økonomien i ditt vedlikeholdsbudsjett for ledningsnettet.

Glassfiberstrømpe

En gravefri metode som stopper innvending korrosjon og bygger et semistrukturelt polyuretanbelegg i vannledninger. Løsningen medfører at kapasiteten på ledningen blir optimal. Etter prosessen er gjennomført, øker rørets levetid med mange år. Metoden er en god renoveringsløsning og gir normalt en god totaløkonomi for kunden.

Armert fleksibel foring (glassfiberstrømpe) fornyer selvfallsledninger raskt og enkelt, uten graving. Monteringen skjer fra kum til kum, eller i en del av rørledningen. Strømpen monteres raskt mellom to kummer ved å vrenge den inn i den skadede ledningen med trykkluft. Deretter herdes den.

Robotstyrt hatteløsning

Metoden gjennomføres helt gravefritt ved hjelp av fjernstyrte roboter. Det gir minimale forstyrrelser på trafikken og samfunnet over bakken. Her benyttes et av markedets sterkeste materiale basert på glassfiberarmert polyester som herdes effektivt på 10 minutter med UV-belysning. Rørene kan brukes samme dag. Roboten manøvreres fra en teknikkbil der reparasjonene overvåkes på en monitor. Videokameraet som er festet på roboten viser vegen i ledningssystemet. En bevegelig arm som verktøyet monteres på gjør det mulig å komme til i trange rom. Satellittkameraet på toppen av armen overvåker arbeidene. Det kan styres inn i stikkledningene for enkelt å kunne lokalisere problemene.

Styrt boring

En gravefri, rask boreteknikk som benyttes ved etablering av nye ledningsnett i dimensjonene 150-200 millimeter. Navigeringen kontrolleres fra overflaten med et spesielt lokaliseringsinstrument. Når boringen er sluttført monteres et borehode og den aktuelle rørtypen på borestangen som så dras tilbake gjennom borehullet. Metoden gir minimale forstyrrelser på overflaten, og kan med fordel brukes i trange og vanskelige bymiljøer. Det gir store økonomiske fordeler.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.093