23948sdkhjf

Jernbaneutbyggingen i Moss blir enorm

Sentrum i Moss klargjøres med midlertidig spor på havneområdet. Det er starten på landets første store sentrumsbaserte jernbaneutbygging på flere tiår.

Prosjektet bærer det lett hemmelighetsfulle navnet SMS, som betyr Sandbukta–Moss–Såstad. Det dreier seg om 10 kilometer dobbeltspor gjennom Moss og Rygge, og er et av landets største samferdselsprosjekter for tiden.

Enorm spuntvegg

Siden i fjor har Leif Grimsrud AS holdt på med forberedende arbeider, som det heter i Moss. En wiresaget skjæring ved Sandbukta nord for byen skal være utført nå i desember, og er allerede litt av et skue for fagfolk og andre. Den kompliserte skjæringen er 500 meter lang, 30 meter på det høyeste og med et uttak på 75.000 kubikk fjell.

Kontrakten til østfoldbedriften inneholder en rekke annet. I Moss skal eksisterende spor flyttes nærmere havnen, og nytt og gammelt spor skilles med en enorm spuntvegg.

Klargjøringen omfatter med andre ord et midlertidig jernbanespor, fordi togtrafikken skal pågå mens Moss får et 800 meter langt nytt stasjonsområde inkludert ny togstasjon.

På havneområdet, som er en gammel søppelfylling, ble det forresten avdekket mye forurensede masser, mer gammel moro enn noen regnet med. Der lukter det olje, kreosot og kjemikalier fra et garveri.

Ganske lønnsomt

– Vi fant tidlig ut at det er ganske lønnsomt å få togene vekk, så vi kan jobbe uten å måtte ta hensyn til trafikken, forteller Bane NORs prosjektsjef, Jarle Rasmussen, til Anleggsmagasinet. I farten kommer han ikke på noen andre jernbaneutbygginger i landet som omfatter et så langt midlertidig spor.

Og så skal det rives i stort monn. NSS (nå del av NRC Group) har riveentreprisen, og av den går det fram at 122 bygninger (inkludert garasjer) i Moss snart tilhører historien. Jobben skal være ferdig til våren, og utgjør bare en del av alt som trengs av grunnerverv.

Missing link

På slutten av 1990–tallet sto dobbeltsporet fra Ski til Sandbukta nord for Moss ferdig. Noen år senere kom dobbeltsporet fra Såstad til Haug i Råde.

Nå følger «the missing link» på ti kilometer etter en mangeårig diskusjon mellom NSB og Moss kommune. Førstnevnte ville bygge i eksisterende trasé langs sjøen, sistnevnte ville ha tunnel under byen.

– Nå bygger vi en løsning med to tunneler; en nord og en sør for stasjonen, opplyser Rasmussen. Tunnelene blir på 2,7 og 2,3 kilometer.

Prekvalifiserte

Foreløpig er det Leif Grimsrud som råder grunnen, men etter august neste år er det en av de store som overtar. Fire norske og utenlandske storentreprenører/konstellasjoner er prekvalifiserte: AF Gruppen, Bouygues Travaux Publics (Frankrike), Joint Venture Implenia Norge AS og Acciona Construcctión S.A. (Norge/Spania) og Joint Venture Impresa Pizzarotti & C S.p.a. Itinera p.A (Italia)

I enden venter ti kilometer dobbeltspor til en estimert totalkostnad på 8,6 milliarder kroner. Bane NOR skal ha tog på de nye skinnene desember 2024.

De inviterte tilbyderne har frist fram til januar 2019 med å gi sine tilbud, og endelig kontrakt inngås i løpet av sommeren 2019. Prosjektet forventer oppstart kort tid etter.

Ble utsatt

Som mange kjenner til, ble den samme konkurransen avlyst av Bane NOR sist mai. Rasmussen forklarer det slik:

– Vi må være trygge på at vi velger riktig samarbeidspartner på et så stort og krevende prosjekt. Avlysningen medførte da også at nesten alle entreprenørene tok utfordringen, og leverte langt sterkere søknader i denne runden. Det er vi kjempefornøyd med.

Prosjektsjefen er glad for at konkurransen har tiltrukket seg interesse fra både inn- og utland, og tror det neste året blir veldig spennende for prosjektet.

– Det er et stort og komplisert prosjekt vi skal gjennomføre, og jeg synes vi har fått med oss gode tilbydere i konkurransen. Det skal bli en opplevelse å følge prosessen framover, sier Jarle Rasmussen.

Åpenbare utfordringer

Det er mye spennende å gripe fatt i for entreprenøren som får jobben. For eksempel må det bygges en drøyt 400 meter lang betongkulvert i sentrum ned mot ny stasjon, på grunn av manglende fjell i grunnen. Den får en bredde på 45 meter, med dybde på 18–30 meter.

Skrekkscenariet blant beboerne i nærliggende blokkbebyggelse er at blokkene styrter ned i kulvertgropen under sprengningen. Bane NOR går ikke ut med garantier, men forsikrer at utbyggingens «hotspot» blir bygd med alle mulige anleggstekniske forholdsregler. Poretrykk vil bli monitorert og setningsbolter kommer på plass.

I det store og hele vil det ikke mangle geotekniske og geologiske utfordringer. Det blir åpenbart mye spunt og kalk– og sementstabilisering, særlig i byområdet. Vanskelige grunnforhold, bygging i by, og bygging i Værne Kloster landskapsvernområde; alt sammen er definert som prosjektets tøffe utfordringer.

Alt skal være løst innen desember 2024. Og som alle vet, går årene fortere enn man aner.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094