23948sdkhjf

Jernbaneopprør i Moss

Dobbeltsporutbyggingen i Moss er i gang, men motstanderne ser ingen grunn til å gi opp kampen mot den forestående og enorme jernbaneutbyggingen i byen.

De forberedende arbeidene pågår, men det er først etter sommeren neste år at den virkelige jernbaneutbyggingen starter. Dette gjør at Jonathan Parker, som leder Bedre Byutvikling Moss, ikke på noen måte gir opp kampen mot det han karakteriserer som en gedigen tabbe av Bane NOR. Og tabben mener han er at kun ett alternativ er utredet.

Hoderystende

På spørsmål om hva som er galt med utbyggingsplanene svarer Jonathan Parker: – Omtrent alt!

– Bedre Byutvikling Moss er en bråte med sterkt engasjerte mennesker, som rister på hodet av alle manglene i Bane NORs planer, sier Parker. Ankepunktene er mange.

For det første ble det forespeilet av det måtte rives «noen hus». Så viser det seg at antallet kommer opp i over 120, endatil i en historisk bydel.

For det andre er havneområdet tiltenkt stasjonsbygg og –anlegg, mens mossingene i mange år har gledet seg til bedre tilgjengelighet til sjøen. Etter utbygging blir denne muligheten stengt, er motstanderne overbevist om.

For det tredje er risikoen ved å bygge en 400 meter lang og 30 meter dyp betongkulvert i kvikkleire og løsmasser ned til havnen ikke på langt nær er geoteknisk kartlagt godt nok. Parker framholder at dette bekreftes av kvalitetssikreren Det Norske Veritas, som lister opp 12 mangler som bør utredes før totalentreprisen lyses ut. Dette er ikke gjort. Parker frykter livsfare for de som bor i terrassebyggene i skråningen bak stasjonsområdet.

For det fjerde er jernbanen, etter Parkers oppfatning, ikke samordnet med riksveg 19, slik det opprinnelig var lovet.

– Bane NOR har rett og slett laget en helt elendig plan, tordner han.

Eget alternativ

Motstanderne krever ikke bare at nytt dobbeltsporalternativ blir utredet. Neida, de har laget sitt eget jernbanealternativ, godt hjulpet av Norsk Bane. Det har kostet 250.000 kroner, og ble grasrotfinansiert via pengeinnsamling.

– Vårt alternativ gir én kilometer kortere trasé og raskere gjennomkjøring, i tråd med Stortingets krav, sier Jonathan Parker.

Han peker også på at alternativet muliggjør en stasjon mye nærmere sentrum, og 15 meter under bakken.

– Denne stasjonen vil ikke hindre annen ferdsel på noen som helst måte, og ivaretar samtidig adkomsten til sjøen. Hele havneområdet vil stå fritt til alternativ bruk.

Enorm prisforskjell

– Jeg tror ikke Bane NOR helt har forstått at vårt alternativ gir en vinn–vinn–situasjon, som åpner opp for knutepunktutvikling. Ikke bare på ett, men to områder i Moss, sier Parker.

Norsk Bane har beregnet en prislapp på 5,6 milliarder kroner for den alternative løsningen, mens Stortinget godkjente en kostnadsramme for Bane NOR–varianten på 9,5 milliarder. Den iøynefallende prisforskjellen har særlig å gjøre med at «opprørsalternativet» holder seg unna alt som heter rasfarlige områder.

– Vi har dessverre lært å kjenne Bane NORs omtrentlige omgang med fakta i denne saken. Deres uvilje mot en mer fornuftig plan kan ikke bunne i annet enn manglende kompetanse, mener «opprørsgeneralen».

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.11