23948sdkhjf

FAG & FORSKNING: Grunnarbeidsskader for milliarder

Ethvert prosjekt kan bli forsinket og unødig dyrt på grunn av grunnarbeidsskader. I prosjektet BegrensSkade II/REMEDY har 18 partnere gått sammen for å redusere risikoen.

Gunvor Baardvik, Anleggsgeoteknikk, NGI

Jenny Langford, Hydrogeologi, NGI

I norsk bygg- og anleggssektor alene anslås det at skader forårsaket av grunnarbeider medfører årlige kostnader i milliardklassen. FoU-prosjektet BegrensSkade II/REMEDY har som mål å redusere dette tallet, og er en videreføring av et tidligere forskningsprosjekt, BegrensSkade som ble fullført i 2015. Norges forskningsråds program «Brukerstyrt Innovasjonsarena–BIA» finansierer arbeidet sammen med prosjektets partnere.

Redusere risiko

Stadig hører og ser man oppslag om bekymrede naboer til bygge- og anleggsplasser som opplever skade og tegn på skade på sine boliger og bygg. Et eksempel på slike oppslag er anleggsarbeidet for nye Jordal Amfi i Oslo, hvor naboene til den store anleggsgropa er bekymret for setninger og sprekker.

Vurdering av konsekvenser for omgivelsene er en viktig del av byggeprosessen. Dette kan være utfordrende, og risikoreduserende tiltak kan være kostbare ved utbygging i bymiljø, hvor det ofte bygges på arealer med dårlige grunnforhold tett inntil eksisterende bebyggelse.

Det viktigste formålet med REMEDY er å gjøre risikovurdering og risikohåndtering til en integrert del av geoteknisk prosjektering og grunnarbeider. På den måten kan vi redusere risikoen for fysiske og økonomiske skader. Prosjektet skal hovedsakelig analysere skadeårsaker og foreslå forbedrede metoder.

For å nå målet, er det stort behov for geofaglig forskning for å identifisere og forstå årsakene til skadelige setninger, samt nye retningslinjer og krav til design og utførelse. Forskningsarbeidet skal legge til rette for mer effektiv og pålitelig prosjektering og bygging.

Bedre sammen

Prosjektet har 18 partnere som representerer alle typer interessenter og aktører i bygg- og anleggssektoren - entreprenører, rådgivere, leverandører, og byggherrer, samt statlige organisasjoner, forsikringsselskaper og forskningsinstitusjoner. Partnerne er Norconsult, GeoVita, Multiconsult, Rambøll, Hallingdal Bergboring, Entreprenørservice, Keller, Kynningsrud, Jetgrunn, Skanska, Veidekke, Finans Norge, Huth & Wien Engineering, Statens vegvesen, Bane NOR, SINTEF, NTNU og NGI.

Takket være aktiv deltakelse og støtte fra alle 18 partnere håper vi å kunne redusere kostnader i svært stor skala – og lansere forbedrede metoder og retningslinjer for hele bygg- og anleggssektoren. Vi skal sammen arbeide for å gjøre en forskjell for en hel bransje.

Samle erfaringer

BegrensSkade II/REMEDY vil fokusere på de vanligste skadeårsaker som ble dokumentert i BegrensSkade-prosjektet:

* Boring for peler og stagforankringer for støttevegger (f.eks. spunt) som kan føre til erosjon, omrøring og drenasje, som igjen forårsaker setning og deformasjon av omkringliggende masser.

* Drenasje/lekkasje inn i en byggegrop, som fører til poretrykksreduksjon ved berg og setninger i bløte leirer.

* Ettervirkning av vibrasjoner som oppstår med anleggsaktivitet, som sprenging, pigging, komprimering eller peleramming.

* Mangel på risikovurdering knyttet til prosjektering og utførelse grunnarbeider.

Alle disse scenariene er viktige å vurdere i forbindelse med prosjektering og utførelse av grunnarbeider i bygge- og anleggsprosjekter i Norge.

Det vil være stort fokus på å samle inn erfaringer fra utførte prosjekter i bransjen. I tillegg er det også planlagt modell– og feltforsøk. Verktøy for risikovurdering og risikohåndtering vil bli testet ut i prosjekter for å sikre at prosjektet dekker bransjens behov.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.172