23948sdkhjf

Honnør til Gjermundshaug

Vedlikehold og utbedring av rv.3 Atna - Alvdal fortsetter med full styrke.

På rv. 3 mellom Atna og Alvdal grense utfører Gjermundshaug Anlegg vedlikeholds- og utbedringsarbeider med formål å styrke vegens evne til å håndtere dagens trafikk.

Nå får de skryt av byggherren, Statens vegvesen, noe som ikke er dagligdags.

- På strekningen fra Atna til Hanestad ble det skiftet et stort antall stikkrenner sommeren 2018. Gjennom hele vinteren vi nå legger bak oss har det pågått arbeider som forberedelse til breddeutvidelse. Dette arbeidet fortsetter gjennom sommeren, og målet er at grunnarbeidet for breddeutvidelse samt det meste av trafikksikkerhetstiltakene på sideterrenget skal være ferdig når vinteren kommer, forklarer leder av driftsseksjonen i Statens vegvesen i Hedmark, Ann-Kristin Rehder.

På strekningen Atna - Alvdal grense foregår det også tiltak som er en kombinasjon av rent vedlikehold og noen investeringstiltak for å få vegstandarden opp på et tilfredsstillende nivå.

Honnør til entreprenøren

- Tiltakene på disse to første parsellene blir gjennomført av Gjermundshaug Anlegg as, og vi ønsker å uttrykke stor tilfredshet med måten de har bidratt til å løse de komplekse utfordringene som et slikt prosjekt byr på. De har vist stor forståelse for oppdraget, bidratt til å finne gode løsninger og vist forståelse for utfordringene som årlige budsjetter gir. Samarbeidet har vært godt og framdriften i prosjektet har vært i henhold til de føringer vi som byggherre har gitt, roser Rehder.

På strekningen fra Hanestad til Alvdal grense har grunnarbeidene for breddeutvidelsen ligget i ro i påvente av midler til ferdigstillelse. Her vil arbeidene med forsterkning av vegen, ferdigstillelse av kurvatur og til slutt asfaltering starte i mai og bli ferdigstilt i løpet av høsten 2019. Da vil strekningen framstå som ferdig, men siste lag med asfalt og endelig finpuss vil måtte vente over vinteren og blir gjennomført i 2020.

Ingen stenging av vegenArbeidene på rv. 3 blir gjennomført uten at vegen blir stengt. Det blir anleggsområde og nedsatt hastighet til 70 km/t på hele strekningen Atna – Alvdal grense. Inne i anleggsområdet vil det bli ytterligere nedsatt hastighet til 50 km/t og bruk av lysregulering, følgebil og langsgående sikring, alt etter hva slags arbeid som utføres. De sistnevnte strekningene skal gjøres så korte som mulig, og arbeidet skal gjennomføres slik at det blir så god flyt i trafikken som mulig gjennom hele anleggsområdet.

Nye bruer i 2023

Bruene over Tingstadbekken og Kiva ligger inne i handlingsprogrammet med midler i 2023. Disse vil derfor bli stående med en smalere bredde fram til nye bruer er bygget.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.142