23948sdkhjf

Vi kan spare 100 milliarder

- Forutsetningen er at Vegvesenet selv legger til grunn en nøktern standard. For det andre at vi får organisere arbeidet slik at byggherre og entreprenører kan jobbe sammen helt fra reguleringsplanfasen.

Statens vegvesen tror det er mulig å kutte kostnader med 100 milliarder kroner på 120 prosjekt som i dag har en prislapp på om lag 600 milliarder kroner.

Statens vegvesen har svart på oppdraget fra Samferdselsdepartementet om hvordan kostnadene kan reduserte i sine prosjekter.

- For at et prosjekt skal inn i neste Nasjonale transportplan må det være gjennomført en prosjektoptimaliserende analyse, skrev departementet i oppdragsbrevet til etatene, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Statens vegvesen anbefaler derfor å revurdere enkelte prosjekter.

- Mulighetene kan ligge i å se på fjordkryssingsprosjekter med høye kostnader, store prosjekter i byområder og sykkelekspressveier på nytt, sier Grimsrud.

I rene ord: Hva kan skjæres bort?

- Vi kan spare inn 100 milliarder på alle prosjekt som i dag ligger i transportplanen og prosjekter som vi ønsker å planlegge, sier vegdirektør Bjørne Grimsrud.

- Forutsetningen er at Vegvesenet selv legger til grunn en nøktern standard. For det andre at vi får organisere arbeidet slik at byggherre og entreprenører kan jobbe sammen helt fra reguleringsplanfasen.

Flere innsparingsmuligheter

Av de 120 prosjektene som inngår i analysen er om lag halvparten av prosjektene i dag inne i Nasjonal transportplan. Resten er prosjekter som Vegvesenets ønsker å planlegge.

- Det er mest å spare på riktige valg i tidlig fase og det er mer å spare i store prosjekter enn mindre landeveisprosjekter, påpeker vegdirektøren.

- I en del tilfeller er standarden i våre prosjekter lagt noe høyt. De kostnadsdrivende elementene er bredde og konstruksjoner som bruer, tunneler og planskilte kryss.

For 5 – 10 prosjekter vil det være behov for større planendringer for å spare ytterligere kostnader.

Innsparingsmulighetene:

- Vegvesenet har gått grundig inn i 40 prosjekter med vedtatt kommunedelplan eller reguleringsplan. Her finner Vegvesenet kostnadsreduserende tiltak på til sammen 5,7 milliarder kroner i 20 prosjekt. Dette er en innsparing på om lag 10 prosent. I tillegg kan det spares om lag 10 prosent på videre optimalisering og tidlig involvering av entreprenører

- I prosjekter i tidlig planfase kan kostnadene i enkelte prosjekter reduseres fra 15 til 30 prosent.

- Vegvesenet legger til grunn at kostnadskutt på i gjennomsnitt 15 prosent på hele porteføljen er mulig. Dette gir reduserte kostnadsanslag i størrelsesorden 100 milliarder kroner på hele bruttolisten av prosjekter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125