23948sdkhjf

Vil gi Nye Veier mer å gjøre

I arbeidet med nasjonal transportplan (NTP) for 2022–2033 har Nye Veier levert to rapporter. Den ene anbefaler en omfattende økning i selskapets utbyggingsportefølje.

Regjeringen ønsker å utvide Nye Veiers portefølje i kommende NTP, både når det gjelder antall prosjekter og finansiering, slik at selskapet får større ansvar for å følge opp NTP på de viktigste europavegene.

30–40 prosent lavere

Nye Veier har derfor vurdert til sammen 18 delstrekninger, hvor selskapet vil sikre mer veg for pengene. I tillegg har selskapet vurdert transportutfordringene i Oslo–området. Dette er beskrevet i tilleggsoppdraget til NTP.

Nye Veier mener at helhetlig planlegging og utbygging av lange strekninger gjør det mulig å bygge ut et effektivt hovedvegnett i Norge til en kostnad som er 30–40 prosent lavere enn kostnadsnivået som ble lagt til grunn for NTP 2018–2029.

«Ved å se flere prosjekter i dagens NTP i sammenheng, vil vi finne bedre løsninger for vegbrukeren», skriver Nye Veier.

Lengre periode

Den raske teknologiske utviklingen i transportsektoren, medfører risiko for feilinvesteringer. Nye Veier foreslår derfor at strekningene bør bygges ut over en lengre periode enn 12 år. For å sikre langsiktig forutsigbarhet har de likevel tatt som utgangspunkt at prosjekter som ligger inne i nåværende nasjonale transportplan som hovedregel gjennomføres innenfor kommende planperiode.

Nye Veier viser til en kostnadsreduksjon på ca. 30 mrd. kroner for sin samlede prosjektportefølje, sammenlignet med de kvalitetssikrede kostnadsoverslagene som lå til grunn da Nye Veier overtok porteføljen. Verdien av kortere reisetid og økt trafikksikkerhet utgjør et omtrent tilvarende beløp.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.141