23948sdkhjf

Forbereder 60 kilometers ny strekning

Lyser ut konkurranse om planarbeid på E16 Kløfta – Kongsvinger.

Nye Veier skal nå i gang med planarbeid på E16 Kløfta – Kongsvinger, og trenger rådgivertjenester knyttet til utarbeidelse av kommunedelplan.

Konkurransen blir gjennomført som en åpen anbudskonkurranse etter Best Value Procurement-metoden. Kontrakten med den valgte rådgiveren vil være basert på NS 8401. Konkurransen kunngjøres 10. januar 2020, og det vil bli arrangert en tilbudskonferanse for tilbydere den 21. januar 2020. Signering av kontrakt er planlagt medio april 2020.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av planprogram og kommunedelplan med konsekvensutredning med alle tilhørende og oppfølgende arbeider for strekningen E16 Kløfta – Kongsvinger, frem til vedtatte kommunedelplaner i de berørte kommunene foreligger. Det planlegges for et interkommunalt plansamarbeid.

Planprosjekt skal legge til rette for at det nye transportsystemet for strekningen skal bli samfunnsøkonomisk lønnsomt, og bidra til at de sektorpolitiske målene i NTP 2018-29 nås. Prosjektområdet omfatter kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger.

E16 Kløfta - Kongsvinger:

Nye Veier AS har fått i oppdrag å planlegge og bygge ut strekningen E16 Kløfta – Kongsvinger. Strekningen ble våren 2019, gjennom stortingets behandling, overført til Nye Veier fra Statens vegvesen. Den aktuelle E16 er i dag en viktig del av en nasjonalt øst-vest samferdselsåre samtidig som den er viktig bindeledd mellom bo- og arbeidsmarkeder i landets raskest voksende region.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.159