23948sdkhjf

Veidekke: Effekter av koronapandemien

Liten effekt så langt men forventer å påvirke Veidekke i hele Skandinavia.

Utbruddet har foreløpig hatt begrenset effekt på fremdriften i bygg- og anleggsprosjektene og boligsalget, men myndighetspålagte restriksjoner og betydelig markedsusikkerhet fremover må forventes å påvirke Veidekkes virksomhet i alle de tre skandinaviske landene, forteller Veidekke i en pressemelding.

Noe lavere kapasitet

I bygg- og anleggsprosjektene går produksjonen i all hovedsak som normalt, men med noe lavere kapasitet. Dette påvirker både omsetning og fremdrift i prosjektene.

Veidekke har foreløpig få permitterte som følge av koronapandemien, men vurderer fortløpende behovet for ytterligere tilpasninger til forventet aktivitetsnivå.

Veidekke følger myndighetenes krav, anbefalinger og reguleringer i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark.

Utfordrende for asfaltvirksomheten

For industrivirksomheten kommer effektene knyttet til koronaviruset på toppen av en allerede utfordrende markedssituasjon for asfaltvirksomheten i Norge, som kommunisert ved fremleggelsen av rapport for fjerde kvartal.

Web-visning

For eiendomsvirksomhetene har Veidekke gjort en rekke tilpasninger for å forebygge smitte. Sist uke gjennomførte prosjektet Gartnerkvartalet på Løren i Oslo en web-visning, med godt besøk.

– Per i dag har vi ikke grunnlag for å vurdere omfanget eller varigheten av de pågående ekstraordinære smitteverntiltakene. Dersom tiltakene blir langvarige og eskalerer, må det påregnes betydelig redusert produksjon og lavere etterspørsel. Dersom tiltakene blir av mer avgrenset varighet, tilsier pågående produksjonsvolumer og ordrereserve god aktivitet i alle tre land gjennom 2020, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

(Veidekkes rapport om boligsalg i første kvartal offentliggjøres fredag 3. april. )

Det så bra ut ved årsskiftet:

Veidekke har en god ordreserve, en solid finansiell posisjon og et godt finansielt handlingsrom. Ved årsskiftet hadde entreprenørvirksomheten ordrereserver til en verdi av NOK 34,3 milliarder. Egenkapitalen var ved årsskiftet NOK 4,0 milliarder, og netto rentebærende gjeld var NOK 2,7 milliarder. Selskapet inngikk i desember 2019 en ny toårig låneavtale på NOK 3,6 milliarder og har i tillegg en trekkfasilitet på NOK 2,3 milliarder. Veidekke hadde ved inngangen til året ledige lånerammer på NOK 4,5 milliarder

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.156