23948sdkhjf

Enormt å spare med nytt jordskjelvkart

Norge har fått et nytt og digitalt jordskjelvsoneringskart. Det betyr at utbyggere og storsamfunnet kan spare milliarder av kroner på store utbyggingsprosjekter.

Stiftelsen NORSAR på Kjeller har etablert et nytt kunnskapsgrunnlag for norsk jordskjelvsonering basert på nye data og bedre regnemodeller og metoder. Ifølge pressemelding fra Multiconsult viser kartet sannsynligheten for jordskjelv og hvilket skadepotensiale skjelvene har for hele Norge, inkludert Svalbard.

Nedjustert skadepotensiale

Den nye soneringen oppdaterer dagens standard som skal sikre bygg og anlegg mot ødeleggelser forårsaket av jordskjelv. Dagens standard bygger på 20 år gammel kunnskap og finnes bare i papirformat, noe som gjør det utdatert og lite egnet for dagens digitale hverdag.

– Med utgangspunkt i det gamle jordskjelvsoneringskartet, har Norge svært strenge regler for dimensjoneringen av bygg og anlegg. Det gjør at vi ofte bygger dyrere enn nødvendig, sier adm. direktør Anne S. Lycke i NORSAR i meldingen.

Stor presisjon

Det nye jordskjelvsoneringskartet viser at skadepotensialet går vesentlig ned for mange områder i Norge. Noen steder bortfaller behovet for ekstra sikring helt. Dermed kan mange samfunnskritiske bygg og anlegg bygges enklere og rimeligere.

– Vi har avdekket med stor presisjon hvilke områder hvor vanlig, solid byggstandard er tilstrekkelig og hvilke områder som krever ekstra last. Dette bør være av stor interesse for utbyggere, entreprenører, rådgivere og storsamfunnet, sier Lycke.

Tre til ti prosent

Det er store regionale forskjeller i Norge. Det er for eksempel mye å spare i Oslo- og Trondheimsområdet, og mindre å spare på Vestlandet. En rapport fra Multiconsult med bistand fra Bygganalyse viser at mange samfunnskritiske bygg- og anleggsprosjekt kan spare i størrelsesorden fra tre til ti prosent av kostnadene for råbygget.

Slike prosjekt omfatter blant annet sykehus, redningssentraler, skoler, jernbane og vegbroer. Det er allerede vedtatt og planlagt relevante prosjekter for godt over 100 milliarder kroner i Norge, så her er det milliarder av kroner å spare.

Påpekt i 2009

Rådgivende ingeniørers forening, RIF mener det er svært viktig at samfunnskritiske bygninger og infrastruktur i risikoutsatte områder vurderes og eventuelt sikres mot jordskjelv.

– RIF påpekte dette overfor myndighetene allerede i 2009, og vi mener derfor det er sterkt kritikkverdig at myndighetene ikke tar ansvar for dette, sier Liv Kari Skudal Hansteen, som er adm. direktør i RIF

Det nye jordskjelvsoneringskartet er digitalt tilgjengelig. Dataene kan hentes ut direkte for en adresse for utbygging eller som en sammenstilling med øvrig kartmateriale for samfunnsplanlegging. NORSAR er en uavhengig stiftelse.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125