23948sdkhjf

Storprosjektene sprekker

Bane NOR har varslet at Follobanen kan bli fem milliarder dyrere enn planlagt, og at åpningen i desember 2022 blir utsatt. Men det venter enda flere budsjettsprekker.

Etter at Stortinget vedtok ny kostnadsramme på 30,9 milliarder kroner i desember 2019, har Bane NOR varslet om risiko for kostnadsøkning på inntil fem milliarder kroner og ytterligere utsettelse av trafikkåpning, som per i dag er satt til desember 2022. Entreprenørkonkurs og vanskeligere grunnforhold er blant årsakene.

Bane NOR går nå gjennom prosjektet, og vil komme med endelig beregning av ny kostnadsramme. Samferdselsdepartementet har tidligere varslet en evaluering av Follobane-prosjektet, og den siste tids utvikling vil bli inkludert i dette arbeidet.

Flere sprekk

– Samtidig opplever vi kostnadssprekker i flere utbyggingsprosjekter. Den pågående koronapandemien skaper også usikkerhet om fremdrift i jernbaneinvesteringene. Dette gjør det krevende å holde utbyggingsfremdriften som det har vært lagt opp til, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Ambisjonene for utbygging av det norske jernbanenettet i Nasjonal transportplan 2018-2029 var svært høye da planen ble lagt fram for Stortinget våren 2017. I årene etter er det synliggjort store kostnadsøkninger på flere av utbyggingsprosjektene. En slik utvikling gjør det vanskeligere å ferdigstille prosjekter i det tempoet som hittil har vært lagt til grunn.

Blant andre prosjekter med kostnadsøkninger er:

Sandbukta-Moss-Såstad: I forslag til statsbudsjett for 2020 ble Stortinget orientert om behov for å øke kostnadsrammen for InterCity-prosjektet på Østfoldbanen. Kostnadsrammen er per i dag på 10,4 milliarder kroner. Foreløpige anslag angir at det kan være behov for å øke rammen med inntil tre milliarder kroner. Hovedgrunnen er et anstrengt leverandørmarked.

Fra før av er det kjent at dårligere grunnforhold enn først antatt er hovedårsaken til at det vil bli langt dyrere å bygge dobbeltspor på strekningen Råde-Fredrikstad-Sarpsborg enn tidligere lagt til grunn.

Vestfoldbanen: Etter at statsbudsjettet for 2020 ble vedtatt, har Samferdselsdepartementet blitt orientert av Jernbanedirektoratet og Bane NOR om at det er inngått kontrakter med entreprenører for to prosjekter på Vestfoldbanen som gir større utbetalinger i 2020 og 2021 enn anslått i forslaget til statsbudsjett for 2020.

Kontraktene for InterCity-prosjektene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker holder seg innenfor styringsrammene for de to utbyggingene. Det er lagt opp til å starte trafikken i 2024. For Drammen-Kobbervikdalen er det ett år tidligere enn anslått ferdigstilling i statsbudsjettforslaget for 2020.

Kommer tilbake

– Regjeringen vil komme tilbake til hvordan vi skal løse utfordringen med økte kostnader i jernbanesektoren. Hensikten med meldingen som vi har lagt fram i dag, er først og fremst å orientere Stortinget og offentligheten om at den offensive satsingen på jernbane har blitt mer krevende. Hovedgrunnen er at flere av prosjektene har blitt mye dyrere enn det man tidligere har anslått og planlagt for, sier samferdselsministeren.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.142