23948sdkhjf

Påslag: Fem kroner per kilo CO2

Fortsetter fjorårets satsning på CO2-vekting i asfaltkontrakter.

I utlysningen av de to asfaltkontraktene for riksveger i Møre og Romsdal og nord i Trøndelag er det vekting av CO2-utslipp. Alle tilbydere legger ved miljødeklarasjonene (EPD) for sitt tilbud og den danner grunnlag for vekting av tilbudene.

Lavest CO2 = ingen påslag

Konkurransesum; dvs. summen som benyttes for å avgjøre hvem som tildeles anbudet, beregnes ved at tilbudsprisen gis et påslag ut fra mengde utslipp av CO2. Tilbyder med lavest samlet CO2-utslipp får ingen påslag i konkurransesummen. For de øvrige tilbyderne beregnes differansen i utslipp mellom deres tilbud og tilbudet med laveste utslipp. Denne differansen prissettes med 5 kr/kg CO2. Påslaget vil altså bli differansen gitt i kg CO2 multiplisert med 5 kr/kg. Den entreprenøren som har lavest konkurransesum vinner anbudet.

CO2-vektingen ga utslag på konkurransesummen

To tilbydere ga tilbud på kontrakten i Møre og Romsdal. NCC og Veidekke. Veidekke ga lavest tilbud og hadde også lavest CO2-utslipp, så etter at vektingen var gjort hadde de lavest konkurransesum. Den som hadde høyest CO2-utslipp fikk et påslag på ca. 250 000 kr.

Tre tilbydere ga tilbud på kontrakten nord i Trøndelag: Peab, Veidekke og NCC. Peab ga lavest tilbud, mens Veidekke hadde lavest CO2-utslipp. Etter vektingen var det Peab som hadde den laveste konkurransesummen. Den som hadde høyest CO2-utslipp fikk et påslag på ca. 1,2 mill. kr.

Bransjen velger selv

- Asfaltbransjen viser at dette er en utvikling de ønsker velkommen. Statens vegvesen legger ikke føringer for hvordan entreprenøren skal redusere utslipp av CO2, det er entreprenørene som velger sine tiltak. Vi bruker vårt viktigste våpen som er kontrakten for å beskrive kravene til resultatet, så bestemmer entreprenørene selv hvordan de vil nå ønsket resultat. De har mye kunnskap på området og sammen finner vi de beste løsningene for asfalten, sier Thor Asbjørn Lunaas ved teknologi Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

- Vi fikk gode erfaringer fra pilotprosjektene i fjor ved Tunnsjøen nord i Trøndelag og en kontrakt på Sunnmøre. Vi ville fortsette utviklingen i år. Det er viktig å gjøre tiltak for å begrense mengden CO2-utslipp fra produksjon og utlegging av asfalt, sier seksjonsleder Dag Ivar Borg i Statens vegvesen vedlikehold midt.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.158