23948sdkhjf

Sprengningsulykkene drastisk ned

Det er blitt langt færre alvorlige sprengningsulykker i vegprosjektene til Statens vegvesen. De siste fem årene er antall ulykker og nestenulykker redusert med 67,5 prosent.

Statens vegvesen har sett på antall innrapporterte uønskede hendelser i forbindelse med sprengningsarbeid på veganleggene. Fra 2014 til 2019 har antall registrerte hendelser gått ned fra 450 til 146 i 2019.

94 alvorlige ulykker

Av de 450 registrerte uønskede hendelsene var 94 alvorlige ulykker med sprengstoff. Det betyr hendelser der utfallet av ulykken er alvorlig skade med varig mén eller død. I en pressemelding fra Vegvesenet går det fram at antallet kom ned i 26 i 2019.

– Vegvesenet jobber for null drepte og null hardt skadde på våre anlegg. En alvorlig sprengningsulykke er en for mye. GeilouIykken i 2014 og Bagnulykken i 2016 var forferdelige og helt unødvendige, sier Bettina Sandvin, som er direktør for kontakt og marked i Statens vegvesen, Utbygging.

Hun mener nedgangen i antall alvorlige sprengningsulykker viser at Vegvesenet er på rett veg.

– Nå er det svært viktig å holde fokuset og fortsette det gode målrettede arbeidet slik at vi får tallet ytterligere ned sier Sandvin.

Skryt fra DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) berømmer innsatsen Statens Vegvesen og entreprenørene gjør for å rette oppmerksomhet mot sikkerhet ved gjennomføring av sprengningsarbeider.

– Tiltakene som Statens Vegvesen har innført er målrettede og gode. DSB håper at fokuset på sikkerhet opprettholdes, og at samarbeid i bransjen med målsetningen å redusere antall hendelser spesielt knyttet til utkast og problem med gjenstående sprengstoff, sier Johan Marius Ly, avdelingsdirektør forebygging og sikkerhet i DSB.

2600 på kurs

Vegvesenet sitter i Bransjerådet for fjellsprenging. Bransjerådet består av representanter fra DSB, sprengstoffleverandører, Maskinentreprenørenes forening (MEF), konsulenter, nasjonale verneombud og entreprenørene. Sammen står de bak både prosesser og retningslinjer for sprengningsarbeid.

Siden 2014 har Vegvesenet hatt obligatorisk opplæring av alle som skal ha innbefatning med sprengningsarbeider.

– Vi har kurset over 2600 vegvesenansatte. Vi har innført obligatorisk oppstartsmøte med entreprenørene som skal utføre sprengningsarbeid for oss, sier Sandvin.

I et oppstartsmøte går byggherren gjennom sikkerhetsinstruksen og reglene for alt fra håndtering, transport og lagring av sprengstoff til selve sprengingsoperasjonen med boring, lading, detonering og etterarbeid.

– Sammen er vi gode, vi klarer ikke dette alene. Som byggherre er vi avhengig av at bransjen følger opp ansvaret og holder fokuset, og det gjør de. Derfor lykkes vi, sier Sandvin.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.156