23948sdkhjf

Klaget, og fikk delvis medhold

I fjor ble opplæringsfirmaet Vancowill Industrial Solutions bøtelagt med oppsiktsvekkende 600.000 kroner for alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven. Etter klagen ble summen redusert til 200.000.

Gregory Corrales eier Vancowill Industrial Solutions (Sandefjord), som mottok et overtredelsesgebyr på 600.000 kroner fra Arbeidstilsynet Midt-Norge den 7. juni i fjor. Måneden etter ble en klage oversendt Direktoratet for arbeidstilsynet. Over et år senere kom vedtaket.

Alvorlige brudd

I direktoratets klagesaksvedtak fastholdes at Corrales og virksomheten hans har begått alvorlige brudd på bestemmelsene som skal sikre en forsvarlig sertifiseringsordning, og som i tillegg er egnet til å gi virksomheten konkurransefortrinn overfor opplæringsvirksomheter som følger regelverket.

Direktoratet mener fortsatt at overtredelsen bør sanksjoneres med et høyt overtredelsesgebyr. Men vurderer samtidig at et gebyr på 600.000 kroner er for høyt, særlig på bakgrunn av virksomhetens størrelse og økonomiske evne, og at direktoratet ikke har funnet at virksomheten ikke har vært underlagt instruksjon og kontroll fra sertifiserte selskaper.

«Etter en helhetsvurdering har direktoratet kommet til at gebyret bør fastsettes til 200.000 kroner», står det å lese i vedtaket.

Gregory Corrales’ klage er dermed delvis tatt til følge.

Men det er ikke over

Direktoratets vedtak er endelig, og kan ikke påklages i forvaltningen.

Imidlertid opplyser Gregory Corrales’ advokat, Sindre Gjertsen Marqvardsen, at han drøfter med sin klient om saken vil bli brakt videre til Sivilombudsmannen eller prøving i domstolene.

– En av delene blir det, uttaler Marqvardsen til Anleggsmagasinet.

– Vi har i stor grad fått medhold, men er overrasket over at det ikke ble gitt fullt medhold, sier han.

Marqvardsen forteller at direktoratet er varslet om at saken vil bli fulgt opp rettslig eller hos Sivilombudsmannen. Hvor saken havner, vil advokaten og Corrales bestemme seg for i løpet av august.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125