23948sdkhjf

Skal utbedre forfall for 74 millioner

Viken fylkeskommune har lyst ut kontrakt for å ruste opp fv. 319 Svelvikveien i Drammen kommune.

Viken fylkeskommune har lyst ut kontrakt for å ruste opp fv. 319 Svelvikveien i Drammen kommune.

Hensikten er å utbedre forfallet på fylkesveien, mellom krysset fv. 31 Hans Tordsens gate og krysset med fv. 30 Oscar Kiærs vei.

Frist for å legge inn tilbud på jobben er 17. august 2020. Arbeidet starter opp i oktober 2020, og skal være ferdig sommeren 2022. Anskaffelsesverdien er 74 millioner kroner.

Om prosjektet

Fylkesvei 319 Svelvikveien, mellom krysset fv. 31 Hans Tordsens gate og krysset med fv. 30 Oscar Kiærs vei, skal få nytt fortau, og vi skal bygge flere støttemurer langs veien. Gatelysene skal vi kun gjøre mindre justeringer på.

Utfordrende prosjekt

For å få til dette må entreprenøren grave opp veien og legge om trafikken i flere etapper. Dette er krevende fordi Svelvikveien daglig trafikkeres av ca. 8000 kjøretøy. I tillegg er det tett bebyggelse langs veien, noe som gjør det ekstra utfordrende for de som bor tett inntil veien med hensyn til støy og fremkommelighet i anleggsperioden. Det er et krav at minst ett kjørefelt skal holdes åpent under hele anleggsperioden. Fylkeskommunen tillater ikke mer en to arbeidssteder på Svelvikveien samtidig.

Dette skal gjøres

Arbeidet går ut på å bygge nytt fortau på den 2,1 km lange strekningen, noe som vil innebære en del sprenging av fjell og utskifting av masser i veibanene. I tillegg skal vi bygge 15 nye støttemurer. Vi har også inngått en samarbeidsavtale med Drammen kommune, Glitre Energi AS, Telenor, Viken Fiber, Get, og Glitrevannverket IKS om felles utbygging av fiber og strøm. i tillegg skal vi oppgradere ledninger for vann og avløp, men det er en mindre del av arbeidet. Gatelysene skal vi kun gjøre mindre justeringer på.

Prosjektfakta:

Fase: Prosjekteringsfase
Byggeperiode: høsten 2020-sommeren 2022
Kostnad: 74 millioner kr (anskaffelsesverdi)
Antall km: 2,2 kilometer
Kommune: Drammen

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.126