23948sdkhjf

Kruse Smith bygger gang- og sykkelbru i Trondheim

Kruse Smith har signert totalentrepriseavtale med Trondheim kommune om bygging av Bjørndalen gang- og sykkelbru. Den nye gang- og sykkelbrua krysser to lokalveier i Bjørndalen og Dovrebanen.

- Vi ser frem til å gå i gang med dette oppdraget, og vi gleder oss til å kunne bruke våre erfaringer og kompetanse innen brubygging til å gi myke trafikanter i Trondheim en tryggere transportvei, sier Finn Erik Espegren, avdelingsleder for anlegg og konstruksjon i Kruse Smith.

100 millioner

Den nye gang- og sykkelbrua skal stå ferdig juni 2022. Prosjektet har en kontraktsramme på 100 millioner kroner.

Arbeidet med prosjektering er allerede i gang, og Kruse Smith har knyttet til seg AFRY som rådgiver i prosessen. Selve brobyggingen starter opp våren 2021. Brua får en total lengde på 180 meter. I tillegg til brua bygges gang- og sykkelveier på begge sider av brua med tilknytning til eksisterende gang- og sykkel nettverk.

- Brua bygges som en lanseringbru. Det innebærer at hele brukonstruksjonen bygges på en side og skyves over mot motsatt side. Denne måten å bygge bru på har vi god erfaring med fra blant annet E39 i Agder. Metoden sikrer at brua kan bygges uten at trafikk under må stanse opp. I tillegg er det tryggere for våre ansatte ved at vi får langt mindre arbeid i høyden. Våre viktigste prioriteter vil alltid være sikkerhet for ansatte, publikum og miljøet, sier Espegren.

3D-modeller

Hele bruprosjektet vil bygges etter modell. Det innebærer at alle tegninger og beskrivelser utarbeides i 3D modeller, og at papirtegninger ikke forekommer. Ansatte ute på brua vil jobbe med iPads hvor de får all informasjon og hvor de kan zoome seg inn og ut etter behov.

- I samarbeid med Nye Veier og AF Gruppen har vi erfart fordelene med å jobbe etter modell, både i prosjektledelsen og ute på anlegget. Der hvor endringer tidligere medførte krevende versjonsoppdateringer kan vi nå gjøre endringer ett sted og dette blir oppdatert for alle samtidig, forteller Espegren.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.142