23948sdkhjf

Agder vil utsette vindkraftbygging

Vil at Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk i Birkenes konsekvensutredes på nytt.

Fylkesutvalget i Agder som var samlet den 8. september, mener at produksjon av fornybar energi skal gjøres på en mest mulig bærekraftig måte. Det skal tas hensyn til viktige naturverdier, slik det er beskrevet i Regionplan Agder 2030 (se liste lenger ned i saken).

Les også: Nekter å ta imot vindmøller...

Fylkesutvalget går inn for ett års utsettelse for gjennomføring av utbygging av Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk i Birkenes.

Vedtaket ble gjort i høringssaken om konsesjonspliktige endringer, MTA- og detaljplan for Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk i Birkenes kommune. Fylkesutvalget mener at lokal medbestemmelse bør tillegges vekt og at ny høyde på vindturbinene bør konsekvensutredes på nytt. Birkenes kommunestyre har allerede gått inn for ett års utsettelse.

NVE ga avslag på søknad om utsatt idriftsettelse den 06.07.2020: " RWE Wind Norway, Branch of RWE Wind Norway har hatt endeleg konsesjon for å bygga og driva Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk sidan 21.12.2018 og vindkraftverket må ferdigstillast innan 31.12.2021."

Vil heller støtte havvind

Samtidig som fylkesutvalgets vedtak om utsettelse ble det vedtatt at Agder fylkeskommune støtter etablering av et bredt anlagt regionalt prosjekt innen det globale havvindmarkedet med 830 000 NOK.

Her er punktene Agder vil ha utbedret:

a) Før tiltaket starter må det utbeides tiltaksplan for sulfid. Det må søkes løsninger slik at prosjektet kan gjennomføres med minst mulig sprenging i sulfidholdig fjell, for å unngå forurensning av vannforekomster jf. Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2016-2021. Dersom det må sprenges i sulfidholdig fjell, må det settes krav til at det utarbeides tiltaksplan for sulfid, og at det inkluderer overvåking både under og etter at arbeidet er utført.

b) Det må av klimahensyn søkes løsninger slik at man unngår myrer, slik at det ikke frigjøres karbon og at myras funksjon til rensing og flomdemping ivaretas.

c) Av hensynet til friluftsliv bør det vurderes flytting vindmøllene 8, 9 og 10 til lokaliteter som er mindre problematisk.

d) Det skal stilles krav om at veiene i vindkraftanlegget skal være åpne for friluftsaktiviteter.

e) Indre Agder har et rikt fugle- og dyreliv som er dårlig dokumentert. Det må stilles krav om etterundersøkelser som kan avdekke kollisjonsfare for fugl. Det må også settes krav om at det kan innføres avbøtende tiltak, som f.eks. stenging av enkelte vindmøller i trekkperioder.

f) Agder fylkesutvalg mener at lokal medbestemmelse bør tillegges vekt.

g) Fylkeskommunen mener endringene på vindkraftverket er så store at de utløser krav til ny konsekvensutredning. Det må derfor utarbeides ny konsekvensutredning.

h) Anleggsperioden skal være utslippsfri.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.203