23948sdkhjf

- Har ikke ansvaret for infrastrukturen

Skriveriene rundt rekken av utenlandske J. Carrion-sjåfører som på flere plasser i Oslo og Akershus står og venter på returlass ut av landet engasjerer mange. Som kjent er forholdene for sjåførene relativt dårlig, og reaksjonene har heller ikke uteblitt. På torsdag skal Transportarbeiderforbundet ha et møte med Bama og J. Carrion for å drøfte saken.

Vi har tatt en prat med oppdragsgiver Bama for å høre hvilke tanker de gjør seg rundt situasjonen for sjåførene.

Bamas informasjonssjef, Hanne Linnert, kan fortelle følgende:

- Saken dere tar opp er et generelt problem når det gjelder manglende infrastruktur mht midlertidig parkering/opphold for termotransport til- og fra Norge. Sammenlignet med andre land eksisterer det ikke et tilbud i Norge som er tilrettelagt for utenlandske transportselskap og deres sjåfører. Dette er et økende problem og medfører at det etableres slike "camper" og ansamlinger av trailere.

Les også: Sjåfører lever under kummerlige forhold

Mange ser på tilfellet med disse sjåførene som sosial dumping. Hva er Bamas kommentar til dette?

- Ethvert brudd på menneskerettigheter, dårlige arbeidsforhold eller sosial dumping er i strid med BAMAs etiske retningslinjer, og inngår i rammeverket for de avtaler vi inngår med alle våre underleverandører. Dersom det avdekkes forhold som er i strid med avtalen, enten det er hos leverandører, transportører eller andre samarbeidspartnere, gis vedkommende selskap en mulighet til å lukke avviket. Skjer ikke dette, anser vi det som et brudd på avtalen og samarbeidet avsluttes.

Hvordan ser Bama på Amnestys kåring som en av de ti beste i Norge når det kommer til menneskerettigheter, i lys av hvordan transporten til Carrion ser ut til å foregå?

- BAMAs etiske retningslinjer er helt klare. Samarbeidsavtalen med J Carrion er bygget over samme lest som vi bruker overfor alle leverandører av frukt og grønnsaker, verden over, dog tilpasset virksomhetsområdet transport.

Før det trekkes i tvil om at BAMA i dette tilfellet bryter menneskerettigheter, bør man avvente til det faktisk er avdekket om at så har skjedd, forteller Linnert.

Hvorfor valgte dere J. Carrion?

- J. Carrion er et transportselskap med et godt nettverk i Europa, og som derfor kan nå en større andel av våre leverandører i Europa. Dessuten er de en av få transportører som kan også oppfylle BAMAs krav om at 50% av transportvolumet skal foregå via togløsningen Lorry Rail gjennom Europa. Kontrakten med J. Carrion gjelder for tre år fra oktober inneværende år. Tidligere sto det spanske transportselskapet GSL og Bring for frakten.

Så de var ikke vesentlig billigere?

Nei, J. Carrion var ikke det rimeligste alternativet.

Det siste får TransportMagasinet også bekreftet fra Bamas konserndirektør, Øyvind Briså. - Nei, jeg kan bekrefte at J. Carrion slett ikke var rimeligst på pris, men at de - basert på våre statistikker og løpende oppfølging leverer bedre kvalitet. Vi er opptatt av at våre leverandører følger både internasjonale og najonale lover og har derfor f.eks ekskludert transportører som har gitt billigere tilbud, men som ikke oppfyller våre krav.

- Når det gjelder våre kontrakter for transport av våre produkter, er dette en prosess som er grundig, skriftlig og kan etterprøves, og vi har klare føringer for hvilke transportører vi velger, sier Briså. Lover og retningslinjer skal selvfølgelig følges!

- Når det gjelder våre kontrakter rundt transport, er dette ting som vi tar svært alvorlig og vi har klare føringer for hvilke transportører vi velger, sier Briså.

- Men hva synes du om at sjåførene for J.Carrion nå sitter på en rasteplass i Akershus uten noen fasiliteter da?

- Det er langt fra optimalt, men hvilke alternativer er lagt til rette og tilgjengelige? Jeg kan heller ikke se at det er Bama eller andre private aktører sitt ansvar å bygge infrastruktur som raste- og hvileplasser langs hovedfartsårene i Norge.

Jeg kan fortelle at J. Carrion tar dette på alvor. De kommer til Norge allerede på torsdag og vi skal sammen ha et møte med Transportarbeiderforbundet rundt denne saken, avslutter Briså til TransportMagasinet.

For TransportMagasinet sin del er det greit å tillegge at poenget ikke er hvem som sitter med det juridiske ansvar for returlass eller manglende infrastruktur i Norge, men snarere at Bama som oppdragsgiver har valgt å bruke et selskap som lar sjåførene sine sitte i lange perioder på en rasteplass i Akershus med et minimum - om enn noen - fasiliteter.

Det skal uansett bli interessant å høre resultatet etter torsdagens møte.

Les også: Frakter for Bama

Les også: - Sjokkert og skuffet!

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063