23948sdkhjf

NATO-øvelsen kan gi trafikalt hodebry

Den 3. september og ti uker framover stenger Vegvesenet Nordbytunnelen med årsdøgntrafikk på 40.000 kjøretøyer. Og midt oppi det hele kommer NATO-øvelsen Trident Juncture med sine 20.000 doninger.

Den fire kilometer lange Nordbytunnelen (E6) skal rehabiliteres for 500 millioner kroner i høst. Den store stengeperioden kommer i perioden 3. september – 12. november. Da vil hele det sørgående løpet være døgnkontinuerlig stengt. Trafikken avvikles i ett løp (nordgående), mens møtende trafikk ledes inn på fylkesveg 156 (Nessetvegen).

Skal «vise muskler»

Men en ulempe kommer sjelden alene, særlig ikke for trafikanter. Nordbytunnelen har en årsdøgntrafikk på omlag 40.000. Av dette utgjør nyttetransporten 15 prosent.

Dertil kommer en stor usikkerhetsfaktor, som heter Trident Juncture, NATOs store øvelse i Norge. Ett er sikkert; den vil påvirke E6-trafikken hele vegen nordover fra Borg havn i Fredrikstad. 40.000 mann og 20.000 store og små kjøretøyer skal blandes med vanlig trafikk.

Det er varslet mye kjøring på dagtid, i det mye av hensikten er å «vise muskler». Vegvesenet har oppfordret til at de militære kjøretøyene holder normal fart på E6, men vektlegger at etaten ikke har noen innflytelse på hvordan kjøretøy- og troppetransporten gjennomføres.

NATO-styrkene skal nordover langs vegene fra september til midten av oktober (og sørover fra november til januar).

Lang og trang

Vegvesenet ber trafikantene belage seg på problemer, og oppfordrer til mest mulig kjøring på omkjøringsveger og kollektivtransport.

Vegvesenets prosjektleder, Thomas Kalleberg, og seksjonsleder Marita Birkeland forklarer stengningen av det ene tunnelløpet med enklere og ikke minst sikrere trafikkavvikling. Tunnelen er lang og forholdsvis trang.

‒ Skjer det en hendelse på dagtid er det vår og utrykningsetatenes vurdering at tunnelen lettere kan evakueres, sier Birkeland.

‒ Og det er ikke gitt at det er plass til både utrykningskjøretøyer normal trafikk i hver sin retning, supplerer Kalleberg.

‒ Hvor mye NATO-trafikken vil skape av ekstra problemer er det vanskelig å spå noe om. Kanskje går dette sømløst og fint, men vi må være forberedt på utfordringer.

Slik ser kjøremønsteret i det åpne tunnelløpet ut:

Hverdager:

05.00-12.30: Nordgående trafikk

12.30-19.00: Sørgående trafikk

19.00-05.00: Toveistrafikk

Lørdager:

Toveistrafikk fram til 09.00

09.00-12.30: Sørgående

12.30-19.00: Nordgående

19.00-10.00: Toveistrafikk fram til søndag morgen

Søndager:

Toveistrafikk fram til 10.00

10.00-14.00: Sørgående

14.00-22.00: Nordgående

22.00-05.00: Toveistrafikk

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.062