23948sdkhjf

Varsler om urent spill i transportnæringen

NY RAPPORT: - Det tegnes et dystert bilde av tilstanden i deler av næringen, sier Jon Molnes, leder for Vegvesenets krimenhet.

I en rapport som nylig ble fremlagt for samferdselsministeren varsler krimenheten til Statens vegvesen om et nærmest risikofritt handlingsrom for organiserte kriminelle aktører som opererer i Norge.

Samtidig ber de om etablering av en tverretatlig transportkrimgruppe – noe også Norges Lastebileier-forbund (NLF) har gjort.

– Basert på bearbeidet informasjon fra aksjoner, saker, næring og media er det etter vårt syn god grunn til å mene at det foregår betydelig kriminalitet i deler av transportnæringen. Det dreier seg om sosial dumping, brudd på arbeidstider, kjøre- og hviletider, miljøkriminalitet, uakseptable arbeidsforhold, trygdemisbruk og skatteunndragelser, forteller Jon Molnes til lastebil.no.

Les også: Kan Statens vegvesen og politiet samarbeide...

Selv sin bakgrunn fra politiet visste ikke Molnes at omfanget var så stort. Han sier videre:

– Det var mer kriminalitet enn jeg trodde, og mye mer organisert enn jeg trodde. Det forteller meg at dette er aktører som har kunnet drive utenfor loven nærmest risikofritt, så når vi begynner å løfte på steinene, er det utrolig hva vi finner. Jeg har særlig blitt overrasket over å se i hvor stor grad arbeidstakere blir utnyttet, og hvor systematisk utnyttelsen foregår.

Erfaringene fra de siste årenes arbeid har nå blitt samlet i en rapport, som nylig ble fremlagt for samferdselsministeren. Her tegnes et dystert bilde av tilstanden i deler av næringen, som beskrives som sterkt preget av til dels godt organisert arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet, skriver lastebil.no.

Samtidig legges det ikke skjul på at risikoen for å bli oppdaget er liten for slike aktører. Selv om en skulle bli oppdaget, er det ikke sikkert at det blir iverksatt sanksjoner. Og om det blir iverksatt sanksjoner, er det klare utfordringer knyttet til om gebyrene og bøtene faktisk blir betalt.

– Vi har et godt kontrollapparat som hver dag arbeider målrettet for å bidra til god trafikksikkerhet ute på vegene - der kontrollene oftest er rettet mot sjåfør og kjøretøy. Men vi har et stort potensial når det gjelder å møte den organiserte og profittmotiverte kriminaliteten som ødelegger bransjen og arbeidsmarkedet. Aktørene som står bak slipper som regel unna, sier Molnes.

I rapporten peker krimenheten på flere faktorer som legger til rette for transportkriminalitet, blant annet for utenlandske aktører som opererer på det norske markedet.

– Den internasjonale karakteren ved transport gjør at det kan være vanskeligere å håndheve regelverket overfor utenlandske aktører, ved å for eksempel kreve inn pengekrav i form av bøter og overtredelsesgebyr. Vi ser blant annet at ilagte bøter som følge av anmeldelse har lavere betalingsvilje, spesielt i Øst-Europa, og at det dermed er forbundet med liten risiko å bryte reglene, selv om en blir tatt, sier Molnes.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.156