23948sdkhjf

Gassmotor kutter utslippene, men bileierne får ikke bomfritak - ennå

Interessen for biogass på tanken er økende, men et bomfritak på lik linje med elbilene lar fortsatt vente på seg.

DRIVSTOFF: Biler drevet på biogass er noe dyrere i innkjøp, men gir en stor gevinst til miljøet.

Likevel er ikke et bomfritak for biler drevet på biogass på plass i Norge.

Og et bomfritak er som vi vet et stort incitament for å investere i en biogass-bil.

Tine har i dag ti biler på biogass. I løpet av 2021 bestiller Tine ytterligere biogassbiler slik at de ved utgangen av 2021 vil ha minimum 20 biler på biogass.

Dette er biler som drives av flytende biogass (LBG - Liquefied Bio Gas). Ingen av disse har bomfritak.

- Bomfritak er noe vi ønsker skal komme på plass. Vi ser ingen argumenter mot dette, så lenge både elektrisk og hydrogen har fritak. Biogass er en mist like god klimaløsning som EL og hydrogen. I noen tilfeller faktisk bedre, sier Bjørn Malm, leder for bærekraft i Tine.

- For TINE er biogass basert på husdyrgjødsel et svært godt fornybart alternativ. Dette bidrar faktisk til redusert klimagassutslipp i flere deler av TINEs verdikjede, som hos melkebonden og i transporten. Andre økonomiske incitamenter for å gå over til biogass er støtte fra Enova til kjøp av biogassbiler, sier Malm.

Han legger til at biler som går på biodrivstoff er dyrere i innkjøp enn tradisjonelle dieselbiler.

- Biogassbilene er dyrere enn tradisjonelle dieselbiler, i overkant av 20 prosent. Enova bidrar med støtte, men ikke tilstrekkelig til at innkjøpsprisen blir den samme som for dieselbil, sier Malm.

Vegdirektoratet og samferdselsdepartementet er i en prosess nå hvor de ser på biogass og bompenger

- Statens vegvesen utreder som kjent hvordan lokale vedtak om fritak for bompenger for kjøretøy som går biogass/bioetanol, kan praktiseres, sier seniorrådgiver Egil Andreas Aasheim i Vegdirektoratet.

- Vegvesenet utreder blant annet hvordan det kan kontrolleres at kjøretøy faktisk bruker det drivstoff som kan gi avgiftsfritak. Dagens etablerte praksis for kontroll av kjøretøy gjør det ikke mulig å kontrollere hvorvidt et kjøretøy har biogass eller naturgass på tanken. Vegvesenet vurderer også hvilke sanksjoner som kan være aktuelle, sier Aasheim.

Han legger til at arbeidet med dette pågår, og at de vil avlegge sin rapport til Samferdselsdepartementet. Men det er fortsatt for tidlig å si når de er ferdig med arbeidet.

Volvo har levert ut rundt 50 langtransportbiler som drives på biogass i markedet, og er ledende på LNG/LBG-biler. Volvo sier at transportører og transportkjøpere i økende grad er interessert i å redusere CO2-utslippene og kostnadene gjennom bruk av nedkjølt flytende gass som drivstoff.

Derfor vil de nye Volvo FH- og Volvo FM-lastebilene ha motorer som kjører på flytende naturgass og biogass, som tilbyr samme høye ytelse som dieselmotorer. Ved bruk av biogass er det mulig å oppnå karbonnøytral transport og redusere CO2-utslippene med opptil 100 prosent.

- I dag er LNG-drevne lastebiler det mest kommersielt levedyktige alternativet til vanlig diesel for tunge langtransportoperasjoner. Dette drivstoffet er tilgjengelig i tilstrekkelig store mengder og til en konkurransedyktig pris. Bruk av flere gassbiler skaper gunstige forhold for en overgang til en større andel flytende biogass over tid, sier Lars Mårtensson, miljø- og innovasjonsansvarlig hos Volvo Trucks.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.062