23948sdkhjf

Bring Trucking: FRIKJENT

Den tidligere sjåføren Emilian Jetzi dømmes til å betale Bring Trucking sine saksomkostninger. Dommen i den danske rettsaken ble avsagt klokken 13:00 idag.

ARBEIDSLIV:

Mange har vært spente på utfallet av saken, der en tidligere rumensk sjåfør krevde etterbetaling av lønn.

Kravet var på hele 1,8 millioner norske kroner, ettersom sjåføren hevder at han i praksis har vært ansatt i Skandinavia i en årrekke, men arbeidet på slovakiske vilkår.

Ikke grunnlag

Nå har byretten i København slått fast at Jetzi ikke får medhold i kravet om etterbetaling.

"Retten finder herefter ikke grundlag for at imødekomme Emilian Tudor Jetzis krav om yderligere løn, diæter m.v., opgjort til 1.289.359,21 kr., idet det udbetalte beløb må anses for at være i overensstemmelse med bestemmelserne i den indgåede arbejdskontrakt og slovakisk lovgivning."

I dommen kan vi også lese at Jetzi får medhold i etterbetaling av feripenger, men dømmes til å betale Bring Trucking sine saksomkostninger:

"Bring Trucking a.s. skal til Emilian Tudr Jetzi betale 18.968,00 kr. med procesrente fra den 10. maj 2017. Emilian Tudor Jetzi betale sagsomkostninger til Bring Trucking a.s. med 115.000,00 kr. Beløbene skal betales inden 14 dage."

Stor betydning for bransjen

Saken har stor prinsipiell betydning for hele den europeiske transportbransjen. NLF har tidligere skrevet at nesten 40 prosent av trafikken Posten Norge hadde mellom de skandinaviske landene i 2018, ble utført av Bring Trucking.

At Bring Trucking nå er frikjent legger etter alt å dømme føringer for hvordan lønns- og arbeidsvilkårene i transportbransjen vil være også i fremtiden.

Kan ankes

Kort tid etter domsavsigelsen var Tungt.no i kontakt med partene i saken.

Christian Riewe, som er Jetzi sin advokat i Danmark, sier til Tungt.no at han foreløpig ikke har snakket med sin klient, men at han har oversatt det vesentligste av dommen, og oversendt denne. Han opplyser at dommen kan ankes innen fire uker, men kan på dette tidspunktet ikke si om dette er aktuelt.

Kommunikasjonsdirektør i Posten/Bring, Elisabeth Gjølme, kommenterer dommen via mail:

- Vi er glad for utfallet i saken, utover dette har vi ikke noen kommentar på nåværende tidspunkt, skriver Gjølme.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094