23948sdkhjf

Tunneler og veier må renses for plast

– Statens vegvesen jobber med flere tiltak for å fjerne mikroplast fra veitrafikken.

– Bildekk er den desidert største kilden til mikroplast fra veitrafikk. Dekkslitasje ender opp sammen med veistøvet, som også består av asfaltslitasje og partikler fra veimarkeringer, og vaskes ut fra tunneler og veier. Mikroplast fra veisalt er forsvinnende lite i forhold til andre kilder fra veitrafikken, sier Jørn Stefan Opdahl og Elisabeth Rødland i Statens vegvesen.

Bildekk bidrar med rundt 5000 tonn mikroplast per år, veimaling med 100-300 tonn og asfalt tilsatt plast med 30 tonn per år. Mikroplast fra veisalt er på ca. 150 kg og utgjør kun 0.003 prosent av det totale utslippet fra veitrafikken.

Rundt 10.000 tonn mikroplast slippes ut fra norske kilder på land hvert år, og halvparten havner i havet. Størstedelen kommer fra veitrafikk.

Vet ikke eksakt

– Hvor mye mikroplast som finnes langs veiene våre og hvor mye som havner i elver og sjø, vet vi ennå ikke helt eksakt. Vi har heller ikke nok kunnskap til å si hvilke tiltak som fungerer best, sier Elisabeth Rødland, som for tiden har permisjon fra Vegvesenet for å jobbe med et PhD-prosjekt om mikroplast fra vei i samarbeid med NIVA.

Statens vegvesen jobber sammen med forskningsinstitusjoner både i Norge og internasjonalt for å få mer kunnskap.

– Slike rensebasseng finnes ikke overalt, og fremover må vi sørge for at tunneler og høytrafikkerte veier får nødvendige rensetiltak. Det gjelder særlig for nye veiprosjekter. Samtidig må vi vurdere hvilke eksisterende veier og tunneler som bør oppgraderes med rensing, presiserer Elisabeth Rødland.

Innovasjon i Vestkorridoren

I E18 Vestkorridoren-prosjektet, som har 50 prosent tunnel og svært høy årsdøgntrafikk (ÅDT), var det nødvendig å få på plass gode løsninger for rensing av tunnelvaskevann allerede i prosjekteringsfasen. Altså bygget de et testanlegg.

FOU-prosjektet er utarbeidet i samarbeid med E16-prosjektet, og er et fullskala testanlegg i Bjørnegårdtunnelen på E16 gjennom Sandvika. NTNU var også inne og bidro under bygging, slik at forutsetningene for et godt forskningsprosjekt skulle være så gode som mulige. De første vannprøvene ble hentet ut av anlegget våren 2019.

Vestkorridorens 90.000 biler i døgnet gir betydelig forurensning og stiller ekstra krav til renseløsninger i tunnelene. Renseanleggene må være sterke nok til å håndtere store mengder vann med til dels mye miljøgifter, mikroplast og oljeforbindelser.

Stiller krav

Vegvesenets håndbøker stiller krav om rensing fra vei i dagen ved trafikk over 30.000 ÅDT. Ved 3000-30.000 ÅDT stilles det krav om rensetiltak dersom resipientens sårbarhet er medium eller høy. I tillegg stilles krav til utslipp fra tunnelvaskevann.

Ved aktiviteter som medfører vesentlig forurensning, vil det være nødvendig å søke om utslippstillatelse fra forurensningsmyndighetene. Utslipp av tunnelvaskevann vil ofte kreve en slik utslippstillatelse.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.156