23948sdkhjf

Nye Veier vil spare penger og bygge uten rekkverk eller grøft

Innlandet fylkeskommune mener at Nye Veier må gjennomføre planlagte trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveg 2522 i Øyer.

Selskapet har søkt fylkeskommunen om unntak fra flere faglige krav til utbedring av fylkesvegen, for å spare penger og areal som går med til bygging. Blant annet ønsker selskapet å bygge uten rekkverk eller grøft som skille mellom biler og fotgjengere, selv om fartsgrensa er 60 km i timen.

Nye Veier har også søkt om å slippe å sette opp veglys som skal belyse både kjørebanen og gang- og sykkelvegen på fylkesvegen. Dette gikk fylkespolitikerne ikke med på.

Nye Veier AS skal bygge firefelts E6 på strekningen Storhove–Øyer.

I reguleringsplanen som Øyer kommune har vedtatt, krever kommunen blant annet at Nye Veier bygger gang- og sykkelveg langs fylkesvegen mellom Måkerudgutua og Ensby.

Skal ikke gå ut over sikkerheten

- Det vil være helt håpløst å gi utbyggeren anledning til å spare inn penger på prosjektet på denne måten, sa Sjur Strand (Ap) på møtet i fylkesutvalget. Strand er også leder i fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg.

- Dette ville ha gått sterkt ut over trafikksikkerheten til lokalbefolkningen som skal bruke denne vegen.

Ifølge reguleringsplanen må Nye Veier også sørge for at gående og syklende på fylkesveg 2522 (tidligere fylkesveg 312) får et trygt tilbud i byggeperioden, fram til den nye løsningen står ferdig.

Trafikken kan bli fordoblet

Nye E6 skal delvis finansieres med bompenger, men det skal ikke være bomstasjon på fylkesveg 2522. Beregninger viser at dagens trafikkmengde, som er mellom 1500 og 1900 kjøretøy i døgnet, kan komme til å bli fordoblet når E6 er ferdig.

Fylkesvegen kan bli brukt som omkjøringsveg når E6 må stenges på grunn av ulykker eller vegarbeid. Vegen er forholdsvis smal, har bratt sideterreng flere steder, og det er elgfare på deler av strekningen.

Ville spare ca. 80 millioner

Et grovt anslag går ut på at Nye Veier kan spare ca. 80 millioner kroner, hvis de får lov til å bygge enklere enn det reguleringsplanen for fylkesveg 2522 beskriver.

Fremskrittspartiet ønsket å si ja til søknaden fra Nye Veier, men bare Truls Gihlemoen (FrP) stemte for dette i fylkesutvalget.

I fylkesrådmannens innstilling i saken står det at tiltakene som skal utføres på fylkesveg 2522, skal gi gode, trafikksikre og varige løsninger for alle trafikantgrupper i lang tid framover. Tiltakene må derfor gjennomføres etter de faglige kravene som gjelder, selv om det koster penger og fører til inngrep i arealet langs vegen.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.158