23948sdkhjf

Første gang: Prioriterer ikke nye strekninger

Nye Veier prioriterer ikke nye strekninger for utbygging denne høsten. Grunnen er manglende modenhet på de gjenstående uprioriterte strekningene.

For første gang i selskapets snart femårige historie prioriteres ikke nye strekninger for utbygging før årsskiftet.

– Nye Veier har vanligvis prioritert nye strekninger for utbygging før jul. Ingen av våre resterende strekninger er nå modne nok for prioritering. Det kan skyldes manglende planer og usikkerhet om når planer er ferdige og/eller blir vedtatt. En annen årsak er at det på enkelte av strekningene ikke er hentet ut tilstrekkelig nytteøkning. Vi har nå relativt få strekninger igjen å prioritere mellom og når det nå foregår viktig planavklaringer på mange av de gjenstående strekningene, har vi valgt å ikke prioritere nye strekninger for utbygging i denne omgang, forklarer adm. direktør i Nye Veier, Anette Aanesland.

Dette er status for strekningene Nye Veier ennå ikke har prioritert:

• E39 vestover fra Lyngdal til Rogaland grense i Agder og Agder grense til Ålgård i Rogaland: Her er ikke den statlige kommunedelplanen for strekningen fastsatt ennå, og utbyggingskorridor er dermed ikke bestemt. Nye Veier arbeider med reguleringsplan for strekningen fra Bue til Ålgård. Samferdselsdepartementet har foreslått at det skal vurderes en alternativ trasé fra Lyngdal vest til Flekkefjord gjennom Kvinesdal. Strekningen er ikke moden for utbygging.

• E6 Øyer - Otta: Nye Veier har startet et helhetlig planarbeid for de gjenstående utbyggingene på hele strekningen fra Øyer til Otta. Korridorvalg på deler av strekningen er enda ikke fastlagt. Nye Veier ønsker å inngå veiutbyggingsavtale med Samferdselsdepartementet for hele veistrekningen. Som grunnlag for veiutbyggingsavtalen skal det utarbeides en finansieringsplan for bompenger. Strekningen er ikke moden for prioritering.

• E16 Kongsvinger - Kløfta: Kommunene gjennomfører et interkommunalt plansamarbeid for å velge veikorridor gjennom fire kommuner: Kongsvinger, Sør-Odal, Nes og Ullensaker. Korridorvalg vil tidligst skje 2021. Strekningen er ikke moden for prioritering.

• E39 Ytre ringvei Vige – Kristiansand vest: Nye Veier arbeider med å utrede en alternativ trase til den traseen som er valgt i kommunedelplanen. Dette for å redusere kostnadene og øke nytten. Strekningen er ikke moden for prioritering.

• E18 Arendal - Grimstad: Det foregår verdiøkningsarbeid i kommunene Arendal og Grimstad med tanke på justering av den vedtatte kommunedelplanen. Utbygging av strekningen basert på gjeldende planer har dårlig samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Strekningen er ikke moden for prioritering.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Ford Ranger Raptor: 181 biler til ca. 1 million kroner pr stk
AM og TM: Nyeste blader er ute – les dem som e-magasin nå!
Advokat-tungvekter tar Myrvold-saken til Kommisjonen for gjenåpning av straffesaker
Consto: Skal bygge tørrdokk på 140x30 meter
Dette skriver Klomsæt i begjæringen om gjenopptakelse
Tung ladeangst dempes litt på mandag, stasjon åpner på kaia i Oslo
Andre Nordiske Medier

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.157