23948sdkhjf

TK Dashboard: Få full kontroll på bil- og anleggsmaskindriften

Nå kan du skreddersy rapportene som kan booste økonomien i eget hus. Nylanseringen, TK Dashboard, samler alt av bedriftens viktigste info på et sted.

Syntes du det er et ork å måtte logge på flere forskjellige systemer for å finne frem tallene for bilregnskap, kjøre- og hviletid, lønnsutgifter og andre ting man bør ha stålkontroll på? Nå er hjelpen like rundt hjørnet, ifølge Digit Nord AS.

I tett samarbeid med TK Gruppen har daglig leder, Anders Nordermoen (bildet), og teknisk leder, Thomas Ellefsen, utviklet dataverktøyet, TK Dashboard. Lanseringsdato er satt til 1. januar 2021. Bakgrunnen for satsingen er bransjens utfordringer med å få total oversikt.

Målgruppen er transport-, logistikk- og entreprenørbransjen. Tradisjonelt sett har hver del av bedriftens økonomiske påvirkningsfaktorer befunnet seg på ulike platformer, som ikke snakker sammen. De har krevd forskjellig pålogging i flere forskjellige systemer.

Med TK Dashboard er alt dette samlet, man får total oversikt og ikke minst; man kan se sammenhenger og lage de rapportene man ønsker. Flåtestyring, økonomi og administrasjon vil snakke sammen på en helt ny måte og alle i bedriften får bedre oversikt, alt ut fra hvilket behov man har.

Enorme muligheter

- Både enbilseiere og store transportører kan nyte godt av dette systemet, forsikrer Nordermoen. Selv om de største bedriftene kanskje klarer å skaffe seg denne oversikten på egen hånd, ved å ansette folk dedikert til oppgaven.

Poenget er at gjennom TK Dashboard vil mye av denne oppgaven automatiseres og hver bedrift vil få sitt helt skreddersydde opplegg.

– Det vi gjør er å koble oss på alle de forskjellige løsningene og hente ut de data som bedriften ønsker, sier Nordermoen og illustrerer hva han mener: - Man kan tenke seg at man henter ut timelister ett sted, lønnsdata et annet sted og kjøredata et tredje sted. Samlet i en rapport vil dette gi verdifull informasjon både til sjåfør og bedriftsledelse om hvor man tjener penger og ikke.

Man kan sammenligne to sjåfører, man kan sammenligne hele flåten, eller man kan gi sjåførene et måltall for forbruk som de selv kan sammenligne med fra dag til dag. Mulighetene er enorme, fastslår han.

En utfordring underveis har vært de forskjellige parameterne som lastebilfabrikantenes forbruksmåling jobber ut fra. De forskjellige bilmerkene gir gjerne toppscore på helt forskjellige faktorer. Ikke minst gir mange toppscore for en kjørestil som bedriften, i et trafikksikkerhets-perspektiv, kanskje søker å unngå.

Ta for eksempel utrulling, som normalt sett gir en høy score. Bilen premierer i dag en sjåfør som ruller ned en bakke i 120 km/t. Det vil aldri skje i TK Dashboard. Derfor har det vært viktig for dem å bruke rådata og sette parameterne selv.

Lavterskel

Nordermoen lover en lav terskel av datakunnskap for å starte opp. Installeringen er gjort på en dag og prisen er heller ikke avskrekkende, sett i forhold til hva man kan få igjen, mener han.

Månedsprisen er derfor satt til 150 kroner pr enhet, pluss en etableringskostnad. I den prisen ligger også en avgift til lastebilimportørene for tilgang til bilens data.

– Vårt mål er at kunden skal kunne spare det dobbelte hver måned på driftsutgiftene på det samme kjøretøyet, påpeker han. Systemet gir også mange nye muligheter. Man kan for eksempel legge flåtestyringen oppå både den totale økonomien og timeregistreringen til sjåføren. Det vil gi spennende tall og sammenligningsgrunnlaget blir enormt. Det vil for de fleste gi tilgang til ny informasjon som transportørene ikke har hatt tidligere, ifølge utviklerne. Beregningsgrunnlaget med tanke på anbud er også en av vinnerne her, slik de ser det.

- Sagt på en enkel måte: Nå får du alle tallene du trenger, sier forretningsutvikler, Svein Ove Vetrhus (bildet). Han legger til at mulighetene for å trikse med tall, elimineres kraftig med TK Dashboard, så for dem som velger å bløffe i en anbudsprosess, vil systemet være et skjær i sjøen.

– Målet må uansett være å få et mer riktig kostnadsbilde på transporten. Med dette systemet vil du kunne vite eksakt hva du må ha for å tjene penger på en tur over Haukeli, der alt foregår lovlig, sier han. En opplysning som også bør interessere transportkjøperen.

Transportkjøpers ansvar

TK Gruppen opplever i dag stor pågang fra logistikkmarkedet, der kunnskapen rundt transportkjøpers ansvar fortsatt er skuffende lav.

- Vi ser at oppdragsgivere nå etterspør mer og mer informasjon ved reforhandling av kontrakter, fortsetter Vetrhus, som mener bakgrunnen for at denne delen av bransjen nå ønsker hjelp til å utvikle kunnskap om sitt transportkjøperansvar, er myndighetenes økende satsing på postalt tilsyn.

– I ni av ti tilfeller får vi henvendelser fra transportkjøper i etterkant av at Arbeidstilsynet og Statens vegvesen har vært på besøk. Jeg skulle ønske det var motsatt, at de hadde tatt kontakt med ønske om å bli en bedre logistikk-kjøper. Dessverre er det ikke slik, sier Vetrhus.

Påseplikten er også i skuddet om dagen. Den handler om at du som transportkjøper har en plikt til å påse at de som kjører varene for deg, betaler normale lønninger og at alt annet er greit. Men det viktigste er kanskje medvirkeransvaret.

- Jeg personlig håper at myndighetene nå kan trykke på litt akkurat der. For hvis man for eksempel kjøper en transport for 15 kroner kilometeren, som ikke lar seg gjennomføre for den prisen, så vil dette blir veldig synlig med TK Dashboard.

Hvis man legger inn norske lønninger, norsk diesel, norsk forsikring og godkjente surrefester på hengeren i regnskapet, så er ikke 15 kroner kilometeren nok. Hvis tallene viser at 19 kroner er prisen hvis transporten skal kunne kjøres lovlig, vil medvirkeransvaret pålegge transportkjøper å betale den prisen. Kommer vi dit, begynner det å hjelpe, mener han og håper systemet kan gi en fasit på hva som er rett pris, for eksempel fra Karmøy til Oslo med 50 tonn.

– Hvis vi i tillegg legger inn minstelønn i regnskapet, så kan vi finne en absolutt minstepris for en lovlig transport. De som takker ja til en lavere pris skal dermed vite at de risikerer noe i forhold til medvirkeransvaret, mener Vetrhus og tror frykten for omdømmetap vil være en sterkt motiverende faktor i så måte.

Bærekraftig

TK Dashboard vil dessuten kunne vært til god hjelp for både transportører og entreprenører i en tradisjonell anbudsprosess. Erfaringsmessig er det stort sprik på kontrakter og avtaler som inngås i transport- og entreprenørbransjen.

Et eksempel er veivedlikehold, som kan være svært så uoversiktlig. En og samme entreprenør kan gjerne ha et titalls vedlikeholdskontrakter, der ingen er likt utformet. Krav til HMS, dokumentasjon og informasjonsinnhenting kan variere fra kontrakt til kontrakt, med enormt mye ekstraarbeid som resultat. Med TK Dashboard samles all denne informasjonen i en database, der bedriften selv sitter bak rattet og kan hente ut det som trengs.

– Bedriften får total frihet og kan opprette brukere til informasjonen etter behov, forklarer Nordermoen. Han og teamet står fra nyttår av klare til å ta jobben med opplæring og riktig oppsett, for de som velger å teste ut løsningen. Forretningsutvikler, Svein Ove Vetrhus, ser dessuten klare fordeler også for sjåførene med det nye systemet.

– Her vil man få tilgang til konkrete tall på om det man driver med er bærekraftig, noe som gir en større forståelse om hvilken økonomisk påvirkning man har som sjåfør, mener han. Under utviklingen av systemet, har både lastebilforhandlere og utvalgte kunder vært tett på prosessen. En av dem er Frøseth AS i Trøndelag.

Prøvekanin

Med en stor maskinpark innen anlegg, knusing, transport og asfalt, er trønderne midt i målgruppa for TK Dashboard. Volvo Maskins CareTrack og Volvo Trucks Dynafleet er sentrale i det som nå skjer hos bedriften.

Daglig leder, Arild Frøseth (bildet), forteller at han ser en stor fordel bare med å få samlet disse to programmene under en portal.

– Nå har vi alt av utstyr oppe og går online på skjermene våre. Hvor de er og hvem som kjører dem. Det virker veldig greit å bruke. Etter hvert skal knuseverkene og et eget veieprogram legges inn. Da vil vi virkelig få oversikt over produksjonen av tonn per time. Her ligger også momenter som tidsbank for de ansatte og dieselforbruk, sier Frøseth.

Han ønsker i tillegg å få koblet på både risikoanalyser, bildebank, rapporter om uønsket hendelse, dekkskifte, registrering av slitedeler, beredskapsplaner, EU-kontroller og serviceintervaller, for å nevne noe av det som står på ønskelisten. Med dette på plass forventer han å avdekke årsaker til oppetid og nedetid på en helt annen måte enn tidligere.

Rapporter som det tidligere tok en liten uke å få samlet sammen, vil i fremtiden bli tilgjengelige neste dag. Og ikke minst vil man få sikrere tall enn man har vært vant til. Arild Frøseth forventer etter eget utsagn å øke produksjonen med 2-3 prosent i tiden som kommer.

– Dette er et verktøy som vi har ønsket oss lenge. Jeg liker det jeg ser. Det ser veldig bra ut så langt, bekrefter han. 

Kilde: TransportMagasinet 10 20

Artikkelen er en del av vårt tema om TransportMagasinet PLUSS.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.079