23948sdkhjf

Tekno-evangelisten er blitt integrasjonsminister

Jan Erik Evanger legger kronen på verket med APX VareFlyt 4.0.

I snart 35 år har Jan Erik Evanger vært med på å utvikle til dels banebrytende teknologi innenfor logistikk, sporing, prosesser og merking. APX systems AS har utviklet over 20 programvareløsninger som har hjulpet kundene å styre deler av verdikjeden. Så langt har de i hovedsak blitt kjørt frittstående, men med APX VareFlyt 4.0 kan alle systemene i hele verdikjeden integreres slik at man kan følge både varer og dele data helt fra råvareleverandør til sisteleddet.

 

Vi har skrevet det tidligere, men siden det i høyeste grad fortsatt gjelder må det gjentas: For en legmann er det en stor utfordring å holde tritt med «tekno-evangelisten» Jan Erik Evanger – både når han snakker om datafangst og automasjon i generelle vendinger, men ikke minst når han kommer inn på alle spesialprogrammene som selskapet har utviklet i årenes løp.

I snart 35 år har han vært med på å utvikle til dels banebrytende teknologi innenfor logistikk, sporing, prosesser og merking med bruk av både strekkoder, RFID, GPS, Internet of Things (IoT) og EDI som informasjonsbærere. Flere av løsningene har senere blitt standarder, som for eksempel avansert pakkseddel nivå 3 som så dagens lys med superDAGFINN i 1999. Utviklingen av den løsningen ble ledet av Evanger da han arbeidet som teknisk sjef i daværende Willett, et selskap han også ble daglig leder for før han var med på etableringen av ACT System Skandinavia i 2006 som videreførte både superDAGFINN og utviklet andre systemløsninger. Etter at ACT Gruppen var helt ute på eiersiden fikk selskapet dagens navn APX systems for fem år siden.

«Alt kan integreres med alt og alle»

På nettsidene til APX systems presenterer selskapet godt over 20 egenutviklede programvareløsninger. Mest utbredt er uten tvil sd2 logistics, etterfølgeren til superDAGFINN, som er landets mest utbredte logistikkløsning. Som tidligere meldt skal Sykehjemsetaten i Oslo ta i bruk en tilpasset variant av denne mot sine mange leverandører.

– Her har vi ikke bare logistikk-, men også innkjøpsløsningen som støtter elektroniske varekataloger i PEPPOL-format, forteller Evanger, som opplyser at også en rekke andre kommuner nå har fattet stor interesse for denne løsningen.

APX systems har utviklet en rekke bransjespesifikke løsninger og Evanger forteller at det er en gjennomgående trend at brukerne er avhengige av en rekke forskjellige programmer for å få varene og dataene til å flyte gjennom verdikjeden.

– Faktisk har vi sett bedrifter som opererer med opp mot 20 forskjellige løsninger bare for å få løst logistikken. Det kan for eksempel dreie seg om spesialprogrammer for varemottak, lagerstyring, transport, tilbakekalling og returer, nettbutikk etc. og selvfølgelig med en integrasjon mot bedriftens økonomisystem. Det var bakgrunnen for at vi for noen år siden begynte å utvikle APX VareFlyt 4.0 hvor alt henger sammen, forteller Evanger.

– Det er jo ingen som produserer en vare man håper å selge. De aller fleste forholder seg i stedet til et sug i markedet som ber om varer og tjenester og det kan man gjøre på en helt annen måte enn tidligere ved å koble alle aktørene sammen. Da vil man oppnå langt mer forutsigbarhet samt få med seg mye mer på kjøpet som er en del av den totale flyten. Det kan for eksempel være at man kan dokumentere etisk handel og at den er i tråd med FNs bærekraftsmål.

Jan Erik Evanger forklarer at APX VareFlyt 4.0 kobler sammen hele verdikjeden fra råvareleverandør via produsent til sisteleddet.

– La oss som et eksempel ta en byggeplass som skal sette opp ytterkledning. Bestillingen er sendt og du har kanskje fått en bekreftelse fra distributøren din, men har de råvarer eller faktisk startet med produksjon? Man skal ikke dele alt, men det er viktig for alle å kunne se avvik og hvordan de fanges opp. Dette skal selvfølgelig foregå elektronisk, men blir likevel en nesten umulig oppgave for medarbeiderne å holde tritt med alt.

En annen viktig funksjon med sammenkoblingen er at dataene som eksisterer ett sted i verdikjeden også kan utnyttes av andre. Som for eksempel at man ikke bare nøyer seg med meldingen om at en vare er underveis, men også automatisk hente inn data fra transportløsningen intelliTrack som forteller hvor bilen befinner seg og for eksempel også få data på hvor mye CO2 som slippes ut.

– Når alt er integrert kan vi enkelt beregne slikt og veldig mye annet, sier Evanger.

Med APX VareFlyt 4.0 hevder utvikleren at alle systemene i hele verdikjeden kan integreres slik at man kan følge både varer og dele data helt fra råvareleverandør til sisteleddet.  Illustrasjon: APX systems

Mange bruker mye allerede

– Fungerer det i praksis?, våger vi å spørre.

– Ja, dette er ikke lenger bare teori, og alle løsningene er ferdige og levert.

– Er du avhengig av at alle aktørene i en verdikjede bruker delsystemene til APX systems?

– Nei, de er bygget på åpne og internasjonale standarder, men vi ser at det blant annet er et skrikende behov for å integrere løsningene sammen. Du kan gjerne kjøpe en løsning fra utlandet og si til deg selv at det fikser vi senere, men fikse det senere, det gjør du som regel ikke. Så her er det et stort behov for både integrasjon og for å bruke GS1-standarder og det er det vi har løst med APX VareFlyt 4.0, sier Evanger.

– Og som vil passe for alle bransjer?

– Ja, og det er ikke uten grunn at vi kaller det 4.0. Det signaliserer vårt fjerde generasjons verktøy etter at vi har holdt på med dette i 30 år. Det er derfor vi har det forspranget vi har. Vi er på det siste av det siste når det gjelder teknologi, men navnet skal selvfølgelig også gjenspeile at det er koblet mot Industri 4.0, selv om jeg mener det er mye mer konkret enn det som ligger i Industri 4.0-begrepet.

Evanger tror at han på sikt vil kunne vise til en verdikjede bestående av brukere som utnytter alle delsystemene som APX systems har utviklet for henholdsvis råvareprodusenter, produksjonsvirksomheter og sisteleddet, i tillegg til lager/logistikk- og transportløsningene som benyttes på tvers. Han legger imidlertid til at de for lengst har brukere på alle delsystemene og også flere som med stor suksess utnytter gevinstene med å ha fått koblet sammen flere av selskapets systemer og nevner i så måte spesielt Ferskvarehuset, Drytech og nå nylig Sykehjemsetaten i Oslo.

– Hva vil for eksempel Sykehjemsetaten bruke?

– De bruker innkjøpsløsningen som er basert på inngåtte avtaler, men vil få mer flyt, altså pris og varekataloger, det er EDI, og det er å følge varene inn på lager, men det går også på transparens når det gjelder å følge de innkjøpene du faktisk har gjort.

Fokus på enkelhet

Svært mange virksomheter sliter med å løfte bunnlinjen parallelt med at topplinjen stiger.

– Årsaken til det er som regel at man må ansette flere medarbeidere for å beholde kontrollen. Digitalisering handler jo om å gjøre manuelle oppgaver elektronisk og APX VareFlyt 4.0 handler om å gjøre ting digitalt, men også at de henger sammen. I en setting hos en entreprenør eller en produsent må man ta i bruk ulike verktøy for å få til det. Det holder ikke bare å gjøre en anskaffelse av en WMS-løsning hvis man ikke samtidig klarer å koble lageret opp mot innkjøp og/eller har solid kunnskap om en effektiv databærer som for eksempel RFID. Vi har tallrike eksempler på at det går riktig vei fra dag én i virksomheter som behersker det. De klarer seg med færre medarbeidere som utfører flere oppgaver fordi man har teknologien med seg. Men om man bare har digitalisert noe eller bare en prosess, hva da med de andre prosessene? Skal de føye seg etter den ene som gjerne blir masteren, eller skal man få til dynamikken med at systemene begynner å snakke sammen?, spør Evanger, som mener de med APX VareFlyt 4.0 gjør det mye enklere for kundene ved å fokusere på enkelheten.

Avgjørende med solid bransjekunnskap

På spørsmål om de har konkurranse, svarer Evanger at man alltid skal være svært forsiktig med å hevde at man er alene, men at han så langt ikke har sett noen tilsvarende løsning.

– Hva tror du årsaken er til det?

– Det vet jeg ikke, men vi har i hvert fall brukt svært lang tid på å lære oss både lagerlogistikk, transportløsninger og ikke minst bransjene de skal brukes i som for eksempel hvordan en byggeplass fungerer i praksis. De siste fem årene har vi nok brukt på å skru det hele sammen, sier Evanger, som ikke legger skjul på at det har vært svært utviklingstunge år.

– Det holder ikke bare å anskaffe en WMS-løsning hvis man ikke samtidig klarer å koble lageret opp mot innkjøp og/eller har solid kunnskap om en effektiv databærer som for eksempel RFID. Vi har tallrike eksempler på at det går riktig vei fra dag én i virksomheter som behersker det. De klarer seg med færre medarbeidere som utfører flere oppgaver fordi man har teknologien med seg, sier Jan Erik Evanger. Foto: Henning Ivarson

Fokus på kommersialisering

Han forteller at den offisielle lanseringen av APX VareFlyt 4.0 faktisk foregår med dette intervjuet.

– Det er som en takk for alle rådene og den mentale støtten jeg fikk i etableringsfasen av din far, Bjørn Ivarson.

Han ville utvilsomt også ha gledet seg over at APX systems nå kan konsentrere seg om å få opp inntektene etter at mesteparten av utviklingsjobben nå er gjort.

– I den fasen mistet vi kommersialiseringsfokuset fordi vi brukte de samme ressursene på å utvikle som vi skulle ha brukt til å levere. Resultatet av det, ble dobbelt opp med kostnader og inntektsfall, men vi har kommet oss gjennom det, sier Evanger, som er stolt at de har klart de på egenhånd, uten emisjoner eller annen tilførsel av kapital.

– Mesteparten av de årlige overskuddene som er generert siden oppstarten har blitt pløyd tilbake til virksomheten og brukt til utvikling og få dette til å henge sammen. Det har vært en lang reise, men det er morsomt å være i mål.

Han forteller at de nå ansetter nye medarbeidere som bare skal jobbe med integrasjon, logistikk og prosess.

– Mye av jobben fremover vil ligge nettopp der siden selve løsningene er såpass ferdige som de er. Men det vil selvfølgelig alltid være tilpasninger, så vi skal ikke slutte å utvikle, sier Evanger.

I likhet gründere flest har også han jobbet ekstremt mye.

– Basert på et normalt årsverk regnet jeg meg en gang frem til at jeg skulle ha nådd pensjonsalder da jeg var et par og førti, sier han med et smil.

Men etter å ha sittet og utviklet løsninger siden 1986 foregår ikke lenger kodingen i Jan Eriks hode som i stedet den siste tiden har konsentrert seg om ideer og få det hele til å flyte og henge sammen. Nå er arbeidstiden blitt langt mer normal og han har i stedet lagt sin elsk på sykkel. Riktignok en elsykkel, men som han til gjengjeld har syklet over 2700 kilometer med i Nordmarka denne sesongen. Slikt står det respekt av og har bidratt til å gi ham en langt bedre helse og mindre mage, men også dobbelt så store lår, som han sier.

– Du har alltid blitt ansett som en visjonær. Hvor går veien videre nå som du hevder å ha utviklet den optimale vareflyten?

 – Man kan i hvert fall ikke fortsette å utvikle for evig tid. Hva neste skritt vil bli er vanskelig å si, men nå skal vi i hvert fall koke litt spiker på suppa. Personlig ser jeg ingen nye teknologier med det nærmeste. Jeg tror i stedet at de som er der vil bli stadig mindre og få bedre ytelser. Ett nærliggende eksempel på det er at RFID-brikken på en pall snart vil bli utvidet med både mobildekning og GPS. Men det vil ikke forandre på noen av konseptene våre, avslutter Jan Erik Evanger.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.079