23948sdkhjf

Skal øke bruken av resirkulert plast med 2.000 tonn

Grønt Punkt Norge har tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt for å få flere offentlige innkjøpere til å kjøpe inn produkter av resirkulert plast.

Det er Samfunnsbedriftene, Avfall Norge, Stiftelsen Miljømerking (Svanemerket) og Stiftelsen Miljøfyrtårn som sammen med Grønt Punkt Norge skal jobbe for å nå det ambisiøse målet.

– Sammen har vi satt oss en ambisiøs målsetting om å bidra til og øke bruken av resirkulert plast med 2.000 tonn gjennom konkrete anskaffelser i 2021, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.

Vil ha med flere og større offentlige aktører

– Vi i Grønt Punkt Norge er svært fornøyde med å få med oss så sterke aktører i dette prosjektet. Sammen har jeg stor tro på at vi skal lykkes med å øke andelen resirkulert plast i produktene som det offentlige kjøper inn, sier Røine.

Det skal samarbeidspartnerne oppnå ved å få flere og større offentlige aktører innen for eksempel bygg- og anlegg, vei og transport, til å sette krav om bruk av resirkulert plast i sine anskaffelser.

– Vi skal også jobbe direkte med leverandørene og plastindustrien for å få innspill til relevante krav til bruk av resirkulert plast, sier Røine.

Det kan blant annet være leverandører av membraner og plastkomponenter i resirkulert plast til vei- og tunnelprosjekter, bruk av gjenvunnede fôrslanger fra oppdrettsnæringen til fiberrør og bruk av resirkulert plast i trafikkmøbler og byggevarer.

I gang med forprosjektet

Samarbeidspartnerne er allerede godt i gang med forarbeidet. Miljørådgivere fra Mepex er engasjert til å gjennomføre en kartlegging av produktgrupper hvor det kan være aktuelt å sette krav om bruk av resirkulert plast.

Stiftelsen Miljømerking har i sitt arbeid kommet langt med nettopp å sette krav til bruk av resirkulerte og resirkulerbare råvarer og komponenter i anskaffelsesprosesser. Dette arbeidet danner grunnlag for jobben som skal gjøres i forprosjektet.

– Målet er å skaffe god oversikt over hvilke produkter det er aktuelt å stille krav om bruk av resirkulert plast til, og hvilke offentlige aktører som kan etterspørre disse produktene, forteller Røine.

Når det gjelder krav om andel resirkulert plast, vil nok det variere mellom ulike produkter. Målet er øke andelen fra 0-20 prosent resirkulert plast til 20-60 prosent for de samme produktene i løpet av de nærmeste tre årene.

Forprosjektet skal også oppsummere foreløpige erfaringer med offentlige anskaffelser der det er satt krav til bruk av resirkulert plast.

Kunnskapsgrunnlag for innkjøpere av plastprodukter

I tillegg til en solid egeninnsats, har samarbeidspartnerne på vegne av Plastretur søkt støtte til gjennomføring av hovedprosjektet via Handelens Miljøfond. Målet for hovedprosjektet er å gjennomføre inntil 10 offentlige anskaffelser, og utvikle et faglig kunnskapsgrunnlag for innkjøpere av plastprodukter på produktområder hvor det er lite bruk av resirkulert plast i dag, men hvor potensialet er stort. Prosjektet er planlagt gjennomført i 2021.

Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter selskapet innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS. Grønt Punkt er Europas mest brukte varemerke. Merket betyr at det er betalt inn vederlag for emballasjen – det vil si at produsent eller importør har betalt for forsvarlig innsamling og gjenvinning. Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene for emballasje. Det vil si Sirkel Glass AS, Norsk Metallgjenvinning AS, Norsk Resy AS, Norsk Returkartong AS og Plastretur AS.

Samarbeidspartnerne

Samfunnbedriftene Avfall og ressurs

Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs representerer om lag 100 kommunalt eide avfallsbedrifter og etater. De er en del av arbeidsgiverorganisasjonen Samfunnsbedriftene, og arbeider med miljø- og bærekraftig utvikling, herunder sirkulære løsninger. Samfunnsbedriftene, som representerer rundt 550 kommunalt eide aktører, jobber for at det skal bli større etterspørsel etter resirkulert plast og andre materialer.

Avfall Norge

Avfall Norge er en bransjeorganisasjon for avfalls– og gjenvinningsbransjen i Norge med rundt 200 medlemmer fra offentlig og privat sektor. Organisasjonen representerer både offentlige og private avfalls- og gjenvinningsselskap, gründere, leverandører og miljøkonsulenter.

Stiftelsen Miljømerking (Svanemerket)

Miljømerking forvalter de to offisielle miljømerkene Svanemerket og Blomsten i Norge. Det er utviklet krav til mer enn 400 produkttyper og mer enn 30.000 varer og tjenester til det norske markedet har gjennomgått en objektiv miljøvurdering. Miljømerking er en stiftelse som myndighetene opprettet i 1989 for å forvalte de offisielle miljømerkene i Norge.

Miljøstiftelsen Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ca. 7.100 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Med tilpassede kriterier for over 80 ulike bransjer, gjør Miljøfyrtårn bærekraft konkret og lønnsomt. Miljøfyrtårn-sertifisering er EU- anerkjent og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Opphav og kilder: Grønt Punkt Norge

KLIKK for alle artikler i Bygg bedre billigere.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078